Professori Multisilta tutkijavaihtoon

TTY:n Jari Multisilta ensimmäisenä suomalaisena Kalifornian Stanfordiin tutkijavaihtoon 11.5.2007Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö on luomassa uutta merkittävää kansainvälistä kontaktia kun professori Jari Multisilta pakkaa...
TTY:n Jari Multisilta ensimmäisenä suomalaisena Kalifornian Stanfordiin tutkijavaihtoon
11.5.2007

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö on luomassa uutta merkittävää kansainvälistä kontaktia kun professori Jari Multisilta pakkaa matkalaukkunsa ja suuntaa kuudeksi viikoksi tutkijavierailulle amerikkalaiseen Stanfordin huippuyliopistoon. Yhteistyö on saanut alkunsa Helsingin yliopiston hallinnoimasta valtakunnallisesta oppimisen tutkimisen Cicero Learning –verkostosta, johon Multisiltakin kuuluu.

– Cicero Learning –verkoston professorijoukko teki syksyllä 2005 vierailun Stanfordin yliopistoon. Siellä tutustuttiin poikkitieteellistä tutkimusta tekevään Skill-yksikköön, ja silloin keskusteluissa ilmaistiin, että Stanford haluaa suomalaisten kanssa yhteistyöhön, taustoittaa Multisilta.

Kesällä 2006 Jari Multisilta kutsui Stanfordin yliopistosta puhujia Poriin Ihmiskeskeisen teknologian konferenssiin (Workshop on Human Centered Technology).
– Mukana oli Stanfordista kolme professoria keynote-puhujina ja vaikuttamassa konferenssin järjestelyihin. Silloin tuli puheeksi, että Stanfordissa ollaan perustamassa tällaista H-STAR (Human Sciences and Technologies Advanced Research) –instituuttia, joka mahdollistaa tutkijoiden lyhytaikaiset vaihdot Stanfordiin.

Suomessa Tekes lähti instituuttiin mukaan ja sitä kautta avautui mahdollisuus Suomestakin lähteä Stanfordin yliopistoon rakentamaan tutkimusyhteistyötä ja tekemään tutkimusta.

Tutkimuskohteena mobiilit
sosiaaliset mediat

Ensimmäisenä suomalaisena Stanfordiin tutkijavaihtoon lähtevän Multisillan tutkimusaiheena on mobiili-web 2.0.

– Suomennettuna se tarkoittaa ”sosiaalisen median web”, jossa nähdään verkon palvelut sitä kautta, että käyttäjät tekevät sisältöä. Tällaisia ovat esimerkiksi blogit ja kuvanjakopalvelut, Multisilta selventää.

- Minua kiinnostaa tämä sama ajatus mobiilina eli nämä samat palvelut ovat tulossa matkapuhelimiin. Erityisesti minua kiinnostaa video eli miten mobiilivideo voi toimia sosiaalisen median työvälineenä ja miten sitä voi soveltaa opiskeluun ja oppimiseen.

– Stanfordissa on vastapelurina kansainvälinen huippuprofessori Roy Pea, joka on myös oppimisen tutkija.

Kansainvälisten kumppanuuksien luominen
auttaa tutkimuksen rahoituksessa

Sama ohjelma, jonka kautta Jari Multisilta matkustaa Kaliforniaan mahdollistaisi myös Stanfordin tutkijoiden tulon Suomeen lyhytaikaiseen tutkijavierailuun.

– Aion käyttää kaikki diplomaattiset suostuttelukykyni, jotta saisin jonkun tutkijan tulemaan tänne.
Heitä kyllä kiinnostaa Suomi kovasti, me kun olemme tietyssä mielessä tällainen mobiiliteknologian koelaboratorio.

Myös Stanfordin yliopisto tarvitsee kansainvälisiä yhteyksiä ja kumppaneita, mitä kautta he pystyvät säilyttämään tasonsa. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikölle Multisillan vierailu merkitsee merkittävää vastapoolia, jonka kanssa on tehty kiinteää tutkimusyhteistyötä. Kansainvälisiä tutkijakumppanuuksia puolestaan vaativat useimmat tutkimusten rahoittajatahot.

– Näen erittäin tärkeänä, että syntyy henkilötason ihmiskontakteja ulkomaisiin tutkijoihin. Toisaalta uskon kuuden viikon aikana omaksumaan tietoa siitä, miten Stanfordin kaltaista huippututkimusyksikköä johdetaan ja saamaan ideoita siihen, miten tätä toimintaa voidaan täällä Porissa kehittää.

Jari Multisilta uskoo vierailunsa Stanfordiin hyödyttävän laajemminkin koko Porin yliopistokeskusta.
– Tarkoitukseni on luoda nyt sellaiset kontaktit, että jatkossa voin lähettää Stanfordiin omia jatko-opiskelijoita ja myös muita tutkijoita esimerkiksi Turun yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun Porin yksiköistä.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg