Professori Tuomi-Nikulan juhlakirja

Outi Tuomi-Nikulalle omistettu 'Matkalla' avaa moniruutuisen ikkunan Eurooppaan 22.10.2009 Kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula sai tutkijakollegoiltaan ja ystäviltään 60-vuotislahjakseen takuulla mieluisan lahjan. Professorin elämäntyötä...Outi Tuomi-Nikulalle omistettu 'Matkalla'
avaa moniruutuisen ikkunan Eurooppaan

22.10.2009

Kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula sai tutkijakollegoiltaan ja ystäviltään 60-vuotislahjakseen takuulla mieluisan lahjan. Professorin elämäntyötä kunnioitettiin kokonaisella teoksella, jonka artikkeleissa Tuomi-Nikula ja hänen työnsä kohdataan eri maissa ja eri paikoissa.
Itsestäänselvyytenä muistetaan Saksanmaalla -klassikon kirjoittaneen professorin side eurooppalaisuuteen ja etenkin saksalaiseen kulttuuriperintöön. Tuomi-Nikula muisteleekin itse, kuinka tuli vuonna 2000 Turun yliopistoon suunnittelemaan silloin vielä 'kulttuurien tutkimus' -nimellä kulkevan oppiaineen sisältöjä.

– Ratkaisuihini vaikutti silloin 17-vuotinen kokemukseni saksalaisissa yliopistoissa eurooppalaisen etnologian opettajana ja tutkijana. Yhtenä päämääränä oli luoda etnologiatieteisiin nojaava ja historiallisia metodeja heuristisesti käyttävä monitieteinen oppiaine, jonka yhteys ympärillä olevaan yhteiskuntaan tuli olla vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen. Päämääränä ei ollut kulttuurin antropologistaminen, kuten paljolti on tapahtunut etnologiassa Skandinavian ja Itä-Euroopan maissa, vaan nykyilmiöiden kriittinen tarkastelu pitkän aikavälin prosesseina, toteaa Tuomi-Nikula itse 'kulttuuriperinnön tutkimuksen' syntyä.

Tuomi-Nikulan ajatus ihmisten arjen merkityksellistämisestä kulkeekin johtolankana teoksessa, jossa siirrytään sujuvasti Keski-Euroopasta Satakuntaan ja Mecklenburgista Porin yliopistokeskukseen, Porin puuvillatehtaaseen.

Teoksen kirjoittajista valtaosa on Satakunnassa nyt ja aiemmin vaikuttaneita tutkijanimiä. Mukana on esimerkiksi Porin yliopistokeskuksen entinen johtaja Martti Sinisalmi, joka kirjoittaa Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksesta osana Porin yliopistokeskusta. Ja tietenkin mukana on myös laitoksen nykyinen johtaja Jaakko Suominen, jonka aiheena on 'Peliä perinnöllä. Lähtökohtia digitaalisen kulttuuriperinnön tarkasteluun'.

Kauppamuistoista keinutuoleihin

Kaikki tietävät Outi Tuomi-Nikulan äärettömän tarkkana observoijana, arjen havainnoitsijana. Kuin itsestäänselvyytenä Matkalla-teoksessa tuo havainnointi ulottuu useisiin artikkeleihin, kuten vaikkapa Pekka Leimun havahtumiseen siihen, miten erilaisia ovatkaan kansallislipun käyttötavat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Hauskaa on todeta myös, miten osa Tuomi-Nikulan entisistä oppilaista on kehittynyt täysiverisiksi tutkijoiksi. Kun Outi itsekin asuu Porissa puutalossa, kirjoittaa Eeva Karhunen erään Porin puutaloalueen, kuudennen osan, yritystoiminnasta 1900-luvun alkupuolelta.

Kun takavuosina Satakunnassa oli tapana antaa tasavuosiaan viettävälle syntymäpäiväsankarille lahjaksi keinutuoli, lahjoittaa Satakunnan Museon entinen johtaja Leena Sammallahti hauskalla tavalla Tuomi-Nikulalle kirjallisen keinutuolin artikkelissaan 'Nakkilan vanhempi keinutuolimalli ja sen tekijät'. Tämä kaiketi jo yksistään senkin takia, että Tuomi-Nikulalla ei olisi aikaa kiikutteluun.

Kirjan ovat toimittaneet Helena Ruotsala, Petri Saarikoski ja Maija Santikko. Matkalla-teos muodostaa Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen kahdeksannentoista julkaisun.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg