Projekti Areena

Projekti Areena kokoaa yhteen Porin yliopistokeskuksen projektiosaajat 11.11.2009 Nykyisessä työelämässä kaikilla toimialoilla projektin johtamisen ja hallinnon taidot ovat yhä merkityksellisemmässä asemassa. Työ on projektoitunutta niin...


Projekti Areena kokoaa yhteen Porin yliopistokeskuksen
projektiosaajat

11.11.2009

Nykyisessä työelämässä kaikilla toimialoilla projektin johtamisen ja hallinnon taidot ovat yhä merkityksellisemmässä asemassa. Työ on projektoitunutta niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin. Porin yliopistokeskuksessa projektiopetus on kuulunut eri yksiköiden opetussuunnitelmiin, mutta eri yksiköiden opetuksen välillä ei ole ollut aiemmin minkäänlaista yhteistyötä. Tästä havainnosta sai noin vuosi sitten alkunsa Projekti Areena, jota vetää dosentti Tero Vartiainen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

– Tällä tavalla hukataan valtavasti resursseja. Tehdään päällekkäistä työtä eikä osata hyödyntää kaikkia mahdollisuuksia. Varsinkin projektin johtamista tutkivat henkilöt olisi hyvä saada tekemään yhteistyötä ja keskustelemaan keskenään, Vartiainen sanoo.

Yksikkörajojen ylitse

Projekti Areena kokoaa Porin yliopistokeskuksen (UCPori) projektin johtamisen tutkijat ja opettajat monitieteiseksi osaamiskeskittymäksi. Uuden kaikille yksiköille suunnatun projektiopetuksen opintokokonaisuuden suunnittelu on jo aloitettu ja yhteistyössä on edustajia kaikista yliopistoyksiköistä.

– Meitä on nyt noin kuusi henkilöä, mutta mukaan kuitenkin mahtuu vielä, Vartiainen vinkkaa.
Ideaalitilanne Vartiaisen mukaan olisi, että projektinjohtamisen tutkimus tuottaisi sisältöä projektiopetukseen. Tähän tähtäävä ensimmäinen yksikkörajat ylittävä projektinjohtamiseen liittyvä tutkimushanke onkin jo käynnistetty

– Projektipäällikön vaihtuminen kesken projektin –hankkeessa on mukana esimerkiksi Kirsi Liikamaa, joka tutkii samaa kysymystä organisaatiokulttuurin näkökulmasta, ja Heli Aramo-Immonen joka juuri väitteli projektin johtamisesta.

– Odotamme mielenkiinnolla, mitä saamme tässä hankkeessa aikaan.

Tutkimusosaamista vahvistetaan

Projekti Areenan tavoitteena on keskittää kaikki kolme yliopiston päätehtävää, tutkimus, opetus ja palvelutehtävä, saman kattoteeman alle. Sen pyrkimyksenä on tehdä tieteellistä tutkimustyötä, tarjota projektin johtamisen opintokokonaisuutta kaikille yliopistokeskuksen ja avoimen yliopiston opiskelijoille sekä tarjota yrityksille ja organisaatioille projektin johtamiseen liittyvää täydennyskoulutusta.

– UCPorissa on jo nyt vahvaa project management- tutkimusosaamista. Tarkoituksemme on kuitenkin vahvistaa sitä entisestään muun muassa hankkimalla dosentteja. Opetuksen puolella tärkeää on työelämärelevanssin huomioon ottaminen.

Tero Vartiainen korostaa projektiopinnoilla olevan myös tärkeä moraalinen tehtävä ja tavoite.
– Meidän projektiopintojemme tulee olla sellaisia, että pystymme tarjoamaan työelämässä ratkaisuja poispääsyyn projektihelvetistä tuomalla suunnitelmallisuutta organisaatioiden projektitoimintaan.

”Ei mitään leikkisimulaatiota”

Projekti Areenan tavoite on saada projektinjohtamisen koulutuksen –opintokokonaisuus alkavaksi Porin yliopistokeskuksessa parin vuoden sisällä.

– Opintokokonaisuudessa on tarkoituksena alun perusteoriaopintojen jälkeen siirtyä käytännönläheiseen soveltavaan työhön, jossa oikealle asiakkaalle tehdään projektityö. Tämän jälkeen opintoihin kuuluu vielä projektin tutkimustyö, Vartiainen kertoo.

Tero Vartiainen korostaa oikeiden asiakkaiden merkitystä projektiopinnoissa.

– Hypoteettisten ”leikkiasiakkaiden” kanssa opiskelija ei joudu laittamaan itseään peliin. Parasta opetusta kuitenkin on se, että joutuu laittamaan itsensä peliin ja käymään aidosti koko projektin elinkaaren läpi, mutta saaden koko ajan kuitenkin tukea ohjaajilta.

Projekti Areena on ollut jo yhteydessä valtakunnalliseen Projektiyhdistykseen, joka tarjoaa projektitoimintaan liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tietoa.

– Yhdistys pyrkii ajamaan project management –ajatusta Suomen tasolla järjestämällä esimerkiksi alan koulutusta ja ennen kaikkea verkottaa toimijoita. Projektiyhdistys tulee varmasti olemaan tärkeä yhteistyökumppanimme myös tulevaisuudessa.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg