Projektitöistä valmiiksi tuotteiksi

Opiskelijatöinä yrityksille valmiita ohjelmistotuotteita 12.5.2008 Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön ohjelmistotekniikan opetukseen kuuluu koulutuksen loppupäähän sijoittuva Ohjelmistoprojekti -kurssi, jonka ideana on soveltaa ja sitoa...


Opiskelijatöinä yrityksille valmiita ohjelmistotuotteita

12.5.2008

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön ohjelmistotekniikan opetukseen kuuluu koulutuksen loppupäähän sijoittuva Ohjelmistoprojekti -kurssi, jonka ideana on soveltaa ja sitoa yhteen oppiaineen opetuksen sisältöjä aidon projektityön toteutuksen muodossa.

– Kysymyksessä on kokoava kurssi, jossa käytetään niitä tekniikoita ja valmiuksia, joita opinnoissa on aiemmin opittu. Diplomi-insinöörin on kuitenkin osattava myös ottaa käyttöön uusia työkaluja ja niitä näissäkin töissä on myös käytetty, totesi professori Hannu Jaakkola projektitöiden julkisessa esittelytilaisuudessa.

Kaikilla ohjelmistotekniikan projektitöillä on ollut todellinen ohjelmistoa käyttävä asiakas, jonka kanssa ryhmät ovat konsultoineet itsenäisesti.
Marraskuussa 2007 alkaneen kurssin tavoitteena oli valmiin ohjelmistotuotteen lisäksi antaa opiskelijoille käytännön valmiuksia ohjelmistokehityksen ja -johtamisen eri tehtävien hoitamiseen.

Jatkuva kehitysprojekti

Ohjelmistotekniikan projekteissa noudatettiin ns. agile-menetelmää (suom. ketterä ohjelmistokehitys), jonka periaatteisiin kuuluu tuotteen ydinasioiden määrittelyjen jälkeen ohjelmistokehityksen jako lyhyisiin, noin neljän viikon mittaisiin iteraatioihin. Tuote kasvaa ja kehittyy havaittavien muutostarpeiden mukaan kunnes se lopulta viimeistelyvaiheen jälkeen toimitetaan asiakkaalle.

– Projektissa tehtyjä ohjelmistotuotteita ei ole kuitenkaan tarkoitettu vielä sellaisinaan kaupalliseen käyttöön, vaan ne ovat kunkin asiakkaan käyttöön tarkoitettuja prototyyppejä, Hannu Jaakkola huomautti.

– Viime vuoden vastaavalta kurssilta tosin valmistui kaksi tuotetta jopa maailmanlaajuiseen jakeluun.

Koko projektin ajan kukin ryhmä dokumentoi omalla tavallaan hankkeen etenemistä niin projektin ohjaajille Hannu Jaakolalle ja lehtori Harri Kedolle kuin asiakkaillekin.

Viisi valmista tuotetta

Kevään 2008 ohjelmistotekniikan projektitöinä toteutettiin Codebird Oy:lle mobiililaitteella toteutettava matkamittausovellus eli ns. mobiili matkalasku sekä Porin lintuharrastajien toimeksiannosta linnunäänitietokanta. Suomen Ilmailuopistolle tuotettiin lentäjäkoulutuksen päiväkirjasovellus, jonka tarkoitus on tukea koulutusta ja tuottaa viranomaiskelpoistuksen edellyttämiä raportteja.

– Tässä projektissa saavutettiin hienosti sen ensimmäinen tavoite ja tässä on hyvät lähtökohdat jatkokehitykselle. Tästä saamme työkalun käyttöön päivittäisten lukujärjestysten ylläpitoon. Koulutusjärjestelmämme on sellainen, että lukujärjestyksemme vaihtuvat usein, ja tämä helpottaa paljon toimintaamme, kiitteli toimeksiantajan roolissa Jukka Intke Ilmailuopistosta.

Metso-konsernin logistiikkaketjuun alihankinnassa toi helpotusta puolestaan Ilkka Salennon, Pekka Sillbergin, Markus Suulan ja Kai Vainion projektiryhmän työ.

Turvallisuusalan yritys SataSafety Oy oli toimeksiantajana Susanna Helmisen, Tiina Mäkelän, Piritta Poikselän ja Harri Vallinin projektityössä, jossa toteutettiin kodin turvatiedon tukemiseksi CD-romppu.

– Kodin turvatieto –ohjelmistosta on tarkoitus tulla tuote, joka menee myös laajempaan levitykseen todennäköisimmin vakuutusyhtiöiden kautta, Hannu Jaakkola kertoi.

Hannu Jaakkola ja Harri Keto olivat tilaisuuden päätteeksi silminnähden tyytyväisiä.
– Täytyy sanoa, että olen ylpeä kaikista projekteista ja siitä, mitä on saatu aikaan. Lopputulokset ovat näyttäviä ja kannustavat meitä kehittämään opintojaksoa edelleen, Hannu Jaakkola totesi ja huomautti, että uusia projektiehdotuksia vastaanotetaan seuraavan lukuvuoden hankkeiksi.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg