Rehtorikokous

Porin yliopistokeskuksen ensimmäinen rehtorikokous järjestettiin 17.7.2003 nimellä emoyliopistojen rehtoreiden ja yliopistokeskuksen johtoryhmän yhteiskokous. Rehtorikokous-nimisenä kokous pidettiin ensimmäisen kerran 13.1.2005 Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilässä, Nakkilassa. Tämän jälkeen rehtorikokousten pitopaikka on ollut Porin yliopistokeskus.

Rehtorikokouksen kokoonpano

Rehtorikokoukseen puheenjohtajana toimii koordinaatioyliopiston eli Tampereen yliopiston rehtori ja asioiden esittelijä on Porin yliopistokeskuksen johtaja. Kokoukseen osallistuvat emoyliopistojen rehtorit, Porin yliopistokeskuksen yksiköiden johtajat sekä Porin kaupungin sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajat. Kokouksen sihteerinä toimii Porin yliopistokeskuksen koordinaattori.

Toimintatapa

Rehtorikokous kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa (helmi-maaliskuussa ja syys-lokakuussa). Rehtorikokous kuulee tarpeen vaatiessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Porin yliopistokeskuksen johto vastaa rehtorikokoukseen tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Tavoitteet ja tehtävät

Rehtorikokous on Porin yliopistokeskuksen ylin päättävä elin. Rehtorikokouksen tavoitteena on varmistaa, että Porin yliopistokeskuksen toiminta on linjassa laadittujen korkeakoulupoliittisten ja emoyliopistojen linjausten kanssa. Rehtorikokous toimii yliopistokeskuksen toiminnan viestintäkanavana opetusministeriön ja emoyliopistojen sekä Porin kaupungin suuntaan, jossa arvioidaan yliopistokeskuksen toimintaa kokonaisuutena. Rehtorikokouksessa yliopistokeskuksen yksiköt antavat katsauksia toiminnastaan ja kokouksissa on käsitelty kulloinkin ajankohtaisia asiakokonaisuuksia.

Rehtorikokouksen toimeenpanovalta kuuluu ryhmän puheenjohtajalle, joka myös päättää rehtorikokouksen seuraavasta kokoontumisajankohdasta. Rehtorikokous raportoi toiminnastaan sekä ulkoisille (esim. OKM, emoyliopistot ja Porin kaupunki) että sisäisille sidosryhmille.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Kokouksen sihteerinä toimiva Porin yliopistokeskuksen koordinaattori vastaa rehtorikokouksen asiakirjojen (esityslistat ja muistiot) säilytyksestä sähköisesti ja arkistoituina paperiversioina (muistiot).