Rehtorikokous

Rehtorikokous: Ennakkoluulotonta profiloitumista ja vahvaa monitieteellistä identiteettiä 19.8.2008 Porin yliopistokeskuksen ylimmässä päättävässä elimessä, rehtorikokouksessa, kokoustettiin elokuun lopulla poikkeuksellisissa merkeissä. Tampereen...


Rehtorikokous: Ennakkoluulotonta profiloitumista
ja vahvaa monitieteellistä identiteettiä

19.8.2008

Porin yliopistokeskuksen ylimmässä päättävässä elimessä, rehtorikokouksessa, kokoustettiin elokuun lopulla poikkeuksellisissa merkeissä. Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski, Taideteollisen korkeakoulun rehtori Helena Hyvönen ja Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi olivat tehtävissään uusia, joten kokous avattiin esittelykierroksella.

Viiden emoyliopiston rehtorin, yliopistokeskuksen paikallisten yksiköiden johtajien, opetusministeriön ja Porin kaupungin edustajien kokouksessa oli esillä yliopistokeskuksen itsearviointiraportti.

Raportin lopputulema oli selvä. Porin yliopistokeskus pärjää tulevaisuudessakin ennakkoluulottomalla profiloitumisella ja vahvalla monitieteellisellä identiteetillä.
Porin keskeinen vahvuus on ristiinopiskelu, jonka voimistamista aiotaankin saatujen kokemusten perusteella jatkaa määrätietoisesti.

– Kriittisen tarkastelun keskellä on tärkeää löytää oma identeetti. Se miten erotutaan muista, totesi Markku Kivikoski.

Markku Kivikosken mukaan yliopistoja ja yliopistokeskuksia verrataan tulevaisuudessakin selkein tuloksin. Vaikuttavuus, tutkintojen ja tieteellisten julkaisujen määrä kertoo realiteetteja.
Porin yliopistokeskus onkin onnistunut harjoittamaan huomattavan monipuolista ja laajaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

UCPorista on valmistunut vuoden 2007 loppuun mennessä 817 diplomi-insinööriä. 135 kauppatieteiden, 29 filosofian, 8 taiteen ja 5 yhteiskuntatieteiden maisteria. Tohtoreita on valmistunut 26 ja lisensiaatteja 22.

Konkreettisiin saavutuksiin lukeutuu myös vahva alueellinen vaikuttavuus. UCPorin vaikutus muun muassa alueensa työllisyyteen on ollut voimakasta.

– Valmistuneet ovat työllistyneet hyvin yliopistokeskuksen toiminta-alueelle, totesi Harri Peltoniemi.

Niin ikään huomiota on kiinnitetty yliopistokeskuksen rahoituksen vankkaan pohjaan.
– Vuosi 2007 oli toiminnallisuuden lisäksi hyvä vuosi myös taloudellisesti. Tilinpäätöksessä budjetin toteutuma vahvistui 13,9 miljoonaksi euroksi.

Markku Kivikosken mukaan erityisen tärkeää on myös paikallinen vaikutus UCPorin rahoitukseen.

Omaleimaisuus on
jatkuva prosessi

UCPorin valttina on uuden hakeminen,  joka pitää tiedeyhteisön vireänä ja myös kansainvälisesti kilpailukykyisenä.

Porin yliopistokeskuksessa aloitetaan merkittävä Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma. Päätös on tehty Taideteollisen korkeakoulun ja opetusministeriön välisissä tulossopimusneuvotteluissa. Hankkeessa on mukana Turun kauppakorkeakoulu.

Ohjelma toteutetaan Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston sekä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön yhteistyönä. Ohjelmasta voi valmistua taiteen maisteriksi tai kauppatieteiden maisteriksi.

Aloituspaikoista jyvittyy 10 Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osastolle ja 20 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikölle.

– Porin vahvuutena ovat jo aiemmin olleet luovan talouden brändit, joista on vastannut muun muassa Pori Jazz. Kasvupohja uudelle on erinomainen, sillä tässä historiassaan kaupunki on ainutlaatuinen, sanoi Helena Hyvönen.


Teksti Eija Hammarberg
Kuvat: Tuomas Meriniemi, Eija Hammarberg