Ristiinopiskelu Porissa helppoa

RISTIINOPISKELU PORISSA HELPPOA7.12.2005 Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijoiden mahdollisuutta ottaa omaan opintosuunnitelmaan soveltuvia yksittäisiä opintojaksoja, sivuaine tai jopa useampia sivuaineita yliopistokeskuksen muiden yksiköiden...
RISTIINOPISKELU PORISSA HELPPOA

7.12.2005

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijoiden mahdollisuutta ottaa omaan opintosuunnitelmaan soveltuvia yksittäisiä opintojaksoja, sivuaine tai jopa useampia sivuaineita yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opetustarjonnasta.


Porin yliopistokeskuksessa ristiinopiskelumahdollisuutta käytetään paljon. Johtaja Martti Sinisalmen mukaan Pori on asiassa edelläkävijä, eikä muissa yliopistokaupungeissa vastaavaa mahdollisuutta samalla tavoin ole olemassa. Opiskelijamääriin suhteutettuna Porissa suoritetaan runsaasti opintoja muista tiedekunnista.

Yliopistokeskuksen toimiminen saman katon alla, hyvä etukäteisinfo, rahoituksen järjestyminen sekä yksiköiden hyvin ristiinopiskelua tukevat opintojaksojen suunnittelut ovat mahdollistaneet opiskelijoiden persoonallista suuntautumista vahvistavat opintomahdollisuudet.

Kauppatieteilijä hyötyy tuotannon ja johtamisen opinnoista

Eräs ristiinopiskelijoista on kauppatieteen gradua valmisteleva Kati Luhtanen. Ulvilalainen Kati aloitti opinnot syksyllä 2002 toimittuaan sitä ennen vuosia tuotannollisissa tehtävissä leipomossa. Pääaineena hänellä on laskentatoimi, toisena tietojärjestelmätiede sekä ristiinopiskeluna Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta johtaminen ja organisointi, teollisuustalous sekä tietojohtaminen.

Katin mukaan TTY:n aineet ovat laajentaneet hänen näkemystään yrityksen toiminnasta. Samoin aiempi työkokemus on auttanut häntä sisäistämään nyt opitut asiat konkreettisemmin. Ristiinopiskelua Kati uskaltaa vilpittömästi suositella.

- TTY:n opinnot teettävät valtavasti töitä, sillä harjoitustöihin menee aikaa. Toisaalta laskentatoimi voi olla insinööreille yhtä työläs, kertoo Kati. Kursseilla tutustuu myös muiden yksiköiden opiskelijoihin, mikä on ollut positiivista.

- Kahden opintoviikon laajuinen yrityksen johtaminen -kurssi sisälsi useita case-tyyppisiä harjoituksia. Kurssi oli antoisa, joskin melko raskas, sillä purkutilaisuuksissa oli läsnäolopakko, siihen päälle luennot ja tentti.

Gradua Kati tekee Liiketaloustieteellisen kehityskeskuksen (LTT) projektissa. Siinä Kati tutkii tilinpäätösanalyysien ja haastattelujen avulla meriteknisen teollisuuden kriittisiä menestystekijöitä. Tutkimuksen mukaan on satakuntalaisten meriteollisuusyritysten kannattavuus kehittynyt keskimääräistä paremmin.

Lisätietoja tutkimuksesta julkaisussa Satakunnan talous - nykytila ja lähiajan näkymät 5/2005 ja 6/2005.

Teksti: Eeva Sinerjoki