Ristiinopiskelutyöryhmä

Ristiinopiskelun toteuttaminen yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti käynnistyi Porin yliopistokeskuksen kaikkien yksiköiden välillä syksyllä 2004.

Ristiinopiskelua käsiteltiin ensimmäisen kerran 2.3.2005 pidetyssä kokouksessa, jossa käsiteltiin Porin yliopistokeskuksen yhteisiä opintoasioita, kuten ristiinopiskelua, yrittäjyysopintoja ja uusien opiskelijoiden infopäivän ajankohtaa.

Kokoonpano

Ristiinopiskelutyöryhmään kuuluvat ristiinopiskelusta vastaavat henkilöt kaikista yliopistoyksiköistä. Työryhmän puheenjohtajana toimii yliopistokeskuksen koordinaattori.

Tavoitteet ja tehtävät

Ristiinopiskelutyöryhmän tavoitteena on tehdä ristiinopiskelu mahdollisimman helpoksi yliopistokeskuksen opiskelijoille. Ristiinopiskelutyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja edistää ristiinopiskelua Porin yliopistokeskuksessa. Työryhmässä käsitellään ristiiopiskelun hakuajat, markkinointiin liittyviä asioita, ristiinopiskelulomake, budjetti sekä avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen sisällyttäminen ristiinopiskeluun.

Ristiinopiskelutyöryhmä raportoi ristiinopiskeluun liittyvistä asioista tarvittaessa Porin yliopistokeskuksen johtoryhmälle sekä opiskelijoille.

Toimintatapa

Ristiinopiskelutyöryhmä kutsutaan koolle tarvittaessa. Asian luonteen salliessa ryhmä voi pitää kokouksensa myös sähköpostin välityksellä. Kokouksen koollekutsujana on toiminut koordinaattori.

Asioiden esittelijänä kokouksissa toimii yleensä koordinaattori. Ryhmän toimintaan ottavat tarvittaessa osaa myös opiskelijat, joita ryhmä on kuullut myös erillisissä palautekeskustelutilaisuuksissa koskien ristiinopiskelua.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Ristiinopiskelutyöryhmän toiminnasta ei aina ole laadittu muistiota, koska ryhmä on pitänyt kokouksiaan myös sähköpostin välityksellä. Tärkeimmät asiat on kirjattu ylös ja lähetetty ryhmän jäsenille sähköpostilla tiedoksi.