Ruotsinkieliset Porissa

Ruotsinkieliset Porissa –hanke sukeltaa pintaa syvemmälle satakuntalaiseen ja porilaiseen suomenruotsalaisuuteen2.3.2011 Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman ja kulttuuriperinnön tutkimus-oppiaineen vetämä...Ruotsinkieliset Porissa –hanke sukeltaa pintaa syvemmälle satakuntalaiseen ja porilaiseen suomenruotsalaisuuteen

2.3.2011

Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman ja kulttuuriperinnön tutkimus-oppiaineen vetämä tutkimushanke kartoittaa Porin ruotsinkielisten identiteettiä, kulttuuria ja kanssakäymistä suomenkielisen valtakulttuurin kanssa.

- Tutkimuksen kiinnostus suuntautuu suomen- ja ruotsinkielisten yhteiseloon ja heidän kulttuuriperintöönsä juuri Porissa, hankkeen projektisihteeri Suvi Heikkilä kertoo.

Projektissa on mukana seitsemän maisteritason opiskelijaa, jotka tekevät Pro gradu – tutkimuksensa aihepiiriin liittyen. Näiden tutkimusten pohjalta tehdään artikkelijulkaisu, jossa suomenruotsalaisuutta lähestytään teemoittain. Tarkoituksena on tehdä suomenruotsalaista kulttuuriperintöä tunnetuksi Porissa ja Satakunnassa.

- Porin suomenruotsalaisia ei ole aiemmin tutkittu. Heidän merkityksensä alueen teollisuuden synnylle on tiedostettu, mutta tämän päivän elämä ja arki on jäänyt huomiotta. Siten tutkimuksen näkökulma on tuore ja kiinnostava, sanoo projektin johtaja professori Outi Tuomi-Nikula.

Tutkimuksen painopisteinä ovat muun muassa Björneborgs svenska samskolan, nimi- ja perhetutkimus, kaksikielinen perhe, Sigrid Juselius, Ruotsin paluumuuttajat, Porin ensimmäinen apteekki (nykyinen Cafe Anton) ja rakennusperintö sekä Porin ruotsinkielisten identiteetti.

Ruotsinkieliset innostuneita

Tutkimus on saanut innostuneen vastaanoton Porin ruotsinkielisten keskuudessa. He ovatkin aktiivisina toimijoina mukana projektissa.

- Ruotsinkielisillä tuntuu olevan elävä kiinnostus omaan kulttuuriinsa. He osallistuivat sankoin joukoin esimerkiksi alkuvuodesta järjestettyyn Tutkimuskohteena suomenruotsalaiset –luentosarjaan, kertoo Tuomi-Nikula

Asiantuntijoina projektin ohjausryhmässä on kaupungin ja maakunnan hyvin tuntevia Porin suomenruotsalaisia. Heidän verkostoitumisensa ansiosta tutkijat ovat saaneet arvokasta lisätietoa ja tärkeitä kontakteja.

- On mielenkiintoista seurata miten pienen yhteisön jäsenet vähitellen muodostavat kudelman, jossa kaikki ovat suhteessa toisiinsa. Hanke on jo osoittanut todeksi käsityksen ruotsinkielisten vahvasta yhteisöllisyydestä. He tuntevat toisensa ja näin tieto projektista on kulkenut poikkeuksellisen nopeasti, kiittelevät Tuomi-Nikula ja Heikkilä.

Ruotsinkieliset Porissa –hankeen rahoittaa Svenska Kulturfonden i Björneborg. Yhteistyössä ovat mukana myö Åbo Akademi sekä Satakunnan Museo. Projekti tuottaa uuden tutkimustiedon ja artikkelikokoelman lisäksi myös kulttuurihistoriallisen Suomenruotsalaisten kulttuuriperintö ja nykytila Porissa ja Satakunnanssa –näyttelyn Rosenlew-museoon keväällä 2013.Teksti ja kuvat: Piritta Huhta