SAGE innovoi turvallista ja hyvää ikääntymistä

SAGE innovoi turvallista ja hyvää ikääntymistä Turun kauppakorkeakoulun TSE Entre -tutkimusryhmän ja lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen SAGE-hanke tarkastelee turvallista ja hyvää ikääntymistä lääke- ja terveystieteiden sekä...


SAGE innovoi turvallista ja hyvää ikääntymistä

Turun kauppakorkeakoulun TSE Entre -tutkimusryhmän ja lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen SAGE-hanke tarkastelee turvallista ja hyvää ikääntymistä lääke- ja terveystieteiden sekä liiketaloustieteen näkökulmista.

- Tavoitteena on löytää turvalliseen ikääntymiseen liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä etsiä keinoja niiden hyödyntämiseksi suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, kertoo erikoistutkija Sari Vaapio.

Uusia ideoita etsitään

Vaapion mukaan hanke keskittyy täysin uusiin palveluihin, tuotteisiin ja konsepteihin. Ideoita hankkeeseen haetaan myös tarkastelemalla jo olemassa olevia palveluja ja sellaisia tuotteita tai konsepteja, jotka eivät ole toimineet. Vaapio muistuttaa, että hyviä palveluita etsiessä täytyy huomioida kohderyhmän haastavuus.

- Monesti ikääntyvät ihmiset nähdään vain yhtenä ryhmänä, joille kaikille tarjotaan samoja tuotteita tai palveluita. Ei se näin voi olla. Kun ikähaarukka liikkuu esimerkiksi 61 ja 110 ikävuoden välillä, on selvää, etteivät samat ideat toimi kaikille. Ei kai kukaan tarjoaisi 20-vuotiaalle samoja palveluita kuin 60-vuotiaalle, Vaapio kysyy.

Yhteistyökumppaneita haussa

Tuotekehitystyössä ovat mukana niin ikääntyneet ja heidän omaisensa, kuin alan yritykset ja järjestöt, kunnat ja päättäjät sekä asiantuntijat.

- Tutkijat kartoittavat osapuolien näkemyksiä sähköisen kyselyn avulla. Syntyneitä innovaatioita testataan hankkeeseen osallistuvissa kunnissa. Tutkimushanke etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita yrityksistä, kolmannen sektorin organisaatioista ja kunnista. Kiinnostus on ollut jo hyvää, mutta lisää kaivataan osallistujia. Tässä vaiheessa pienikin kiinnostus riittää, ei ole vielä pakko sitoutua pysyvästi hankkeeseen, Vaapio kertoo.

Tekesin rahoittama Secure Ageing Innovation -tutkimushanke toteutetaan vuosina 2012–2013. Hanketta johtavat yrittäjyyden professori Jarna Heinonen ja yleislääketieteen professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä.

Teksti: Iiro Lehtonen
16.5.2012