Sairaalaorganisaation muutos väitöskirjatutkimuksen kohteena

Terhi Tevameri väitteli huhtikuussa Turun yliopistossa. Terhi Tevameren liiketaloustieteen, johtamisen ja organisoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus tarkastelee matriisirakenteen omaksumista sairaaloissa. Matriisirakenne on organisaatiomalli, jossa...


Terhi Tevameri väitteli huhtikuussa Turun yliopistossa.


Terhi Tevameren liiketaloustieteen, johtamisen ja organisoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus tarkastelee matriisirakenteen omaksumista sairaaloissa. Matriisirakenne on organisaatiomalli, jossa prosessien ja toimintojen johtaminen yhdistyvät jollain tapaa.

Tevameren väitöstutkimuksen aineistona ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön ottama uusi organisaatiorakenne sekä HUS-Röntgenin soveltama organisaatiomalli. Molemmissa tutkimuskohteissa on kyse matriisirakenteesta.

- Sairaanhoitopiirin organisaation muutos oli olemassa, mutta nimeämätön. Tutkimuksen myötä uudistus täsmentyi matriisirakenteeseen, kertoo Tevameri.

Puhdas prosessiorganisaatiomalli ei Tevameren mukaan ole sairaaloissa mahdollinen toiminnallisista ja institutionaalisista syistä johtuen. On tyypillistä, että prosessimaiset organisaatiouudistukset päätyvät käytännössä matriisirakenteeseen.

- Matriisirakenne ei siis välttämättä ole strateginen valinta.

Legitimiteetin lunastaminen onnistumisen edellytyksenä

Matriisirakenne koetaan hyvin hankalana organisaatiomallina. Haastavuus kytkeytyy suunnitteluun, legitimiteetin huomioimiseen ja muutosjohtamiseen.

- Tutkimuksessani ovat vahvasti esillä prosessijohtaminen ja legitimiteetin näkökulma.

Tevameri on tarkastellut matriisirakennetta muodollisen rakenteen ja institutionaalisen ympäristön näkökulmasta.

Kun muutoksia aletaan suunnitella ja toteuttaa on tärkeää kertoa henkilöstölle selkeästi, mikä muuttuu ja mikä tulee pysymään ennallaan. Tärkeää on siis luottamuksen rakentaminen. Matriisirakenteen onnistunut käyttöönotto edellyttää sitä, että se lunastaa institutionaalisen ympäristönsä legitimiteetin.

Tutkimus tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia toimivan rakenteen suunnitteluun, organisointiin ja legitimointiin. Väitöskirjan aidon muutostilanteen pohjalta syntyneitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muidenkin sairaaloiden organisaatiomuutoksissa.

- Tutkimuksessa tuottamani tieto on käyttökelpoista sairaaloiden lisäksi kaikilla vahvoilla asiantuntijatoimialoilla, sanoo Tevameri.

Jatkossa Terhi Tevameri siirtyy muiden muassa väitöskirjansa aihetta sivuaviin teemoihin. Hän haluaa lähestyä terveydenhuoltoa uudenlaisista suunnista. Instituutioiden näkökulma ja institutionaalinen teoria kiinnostavat tutkijaa.


Teksti: Piritta Huhta