Sari Östmanille gradupalkinto

FM Sari Östmanille Ethnos ry:n parhaan gradun palkinto 22.4.2008Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselta maaliskuussa valmistunut Sari Östman sai pro gradu -tutkielmansa ansioista valtakunnallisen tunnustuksen....


FM Sari Östmanille Ethnos ry:n parhaan gradun palkinto

22.4.2008


Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselta maaliskuussa valmistunut Sari Östman sai pro gradu -tutkielmansa ansioista valtakunnallisen tunnustuksen. Östmanin tutkielma Avaudutaan arjesta. Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot valittiin Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n vuoden parhaaksi gradu-tutkielmaksi.

Östmanin pääaine oli kulttuuriperinnön tutkimus ja pitkä sivuaine digitaalinen kulttuuri. Lisäksi hän opiskeli kulttuurituotannon suunnittelua.

Elämäjulkaisusta uusi käsite

Östman kertoo, että tutkielman aihevalintaan vaikuttivat hänen kiinnostuksensa sukupuolitutkimusta ja digitaalista kulttuuria kohtaan. Vaikutusta oli myös sillä, että Östman on itsekin ollut elämäjulkaisija vuodesta 2006 lähtien.
- Kun aloitin Internet-elämäjulkaisemisen, aihe oli minulle vieras ja aloin ajatella, että olisi kiva tietää, mistä tässä oikein on kysymys.

Östman kehitti graduaan varten määritelmän elämäjulkaisu, koska blogin tai päiväkirjan määritelmät eivät hänestä sopineet kuvaamaan Internetissä tapahtuvaa omasta elämästä kirjoittamista.
- Päiväkirjaa on totuttu pitämään jonakin salaisena, ja sana blogi taas viittaa lähinnä käytettävään teknologiaan.

Omasta elämästä kirjoittamisella eri merkityksiä

Östman haastatteli sähköpostitse kolmeakymmentä elämäjulkaisijaa, ja sai selville mitä merkityksiä kukin antoi julkaisemiselleen. Haastateltavien mukaan omasta elämästä voidaan kirjoittaa ensinnäkin itselle.
- Eräs haastateltava kutsui sitä mielestäni hienosti ”sielun havisteluksi”.

Internetissä kirjoitetaan myös itsestä toiselle, jolloin on mahdollista löytää samoin ajattelevia ihmisiä. Lisäksi vastauksissa tuli esiin kirjoittaminen toisten kanssa, eli vastavuoroisuus.
- Todellinen sosiaalisuus tässä yhteydessä on kuitenkin luultua vähäisempää. Joskus saattaa riittää tieto siitä, että joku lukee minun tekstejäni.

Tutkijan ura kiinnostaa

Valinnan parhaasta gradusta teki FT Monica Nerdrum Åbo Akademista. Hän perusteli valintaa muun muassa sillä, että Östman on työssään kehittänyt uutta terminologiaa ja yhdistänyt erilaista lähdemateriaalia, teorioita ja metodeja. Nerdrum totesi myös jäävänsä mielenkiinnolla odottamaan Östmanin jatkotutkimuksia aiheesta.

Östmanin on tarkoitus tekeillä olevassa väitöskirjassaan laajentaa elämäjulkaisemisen määritelmää myös muihin Internet-julkaisemisen muotoihin. Tällä hetkellä tutkija odottelee apurahahakemusten tuloksia ja toimii toukokuun loppuun asti digitaalisen kulttuurin assistentin sijaisena.
- Haluaisin pysyä tutkijan tiellä. Aion olla täällä jossain laitoksen nurkassa siihen asti, että minut potkitaan pois, Östman nauraa.

Hän toteaa, että palkinto oli hieno tunnustus.
- Olen iloinen siitä, että palkinnon myötä vielä uusi laitoksemme saa näkyvyyttä.
Östman pitää Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitosta parhaana mahdollisena opiskelupaikkana.
- Täällä henkilökunta on aina käytettävissä ja rohkaisemassa. Ilmapiiriä ei voi mielestäni kehua liikaa.

Teksti ja kuvat: Susanna Vestervik