Satakunnan korkeakoululaitokselle yhteinen sivusto

Korkeakoululaitoksen yhteinen portaali rakentumassa jo tänä vuonna.
5.2.2008

Satakunnan korkeakoululaitoksen työryhmissä on noussut esiin selkeä tarve yhteiselle foorumille,
jossa kunkin työryhmän työn tuloksia voidaan esitellä. Tätä tarkoitusta palvelemaan on suunnitteilla yhteinen portaali, josta löytyisi helposti tiedot vaikkapa joustavasta opinto-oikeudesta tai Satakunnan korkeakoululaitoksen kielten opetuksen tarjonnasta.

Yhteistä sivustoa suunnittelee ns. portaaliryhmä, jossa ovat niin ikään edustettuina kaikki Satakunnan korkeakoulut.
– Portaaliryhmä aloitti työnsä marraskuun lopulla ja tarkoituksenamme on, että portaali olisi pääpiirteittäin valmis vuoden 2008 lopulla, kertoo työryhmän puheenjohtaja, projektipäällikkö Kimmo Ahonen (TY).

Laajan yhteistyön portaali

Portaaliryhmä päättää sivuston sisällöstä, graafisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta. Sen sijaan sisällön tuottavat Satakunnan korkeakoululaitoksen työryhmät. Suunnittelua tehdään yhteistyössä muun muassa Satakuntaliiton kanssa.

– Tärkeintä portaalin suunnittelussa on, ettei taas tule yhtä sivustoa, jossa aina vaan lukee under construction (rakenteilla). Vaan oikeasti sellainen sivusto, joka mahdollisimman paljon rakentuu mukana olevien organisaatioiden omille sivuille, jota päivitetään säännöllisesti ja joka tuo lisäarvoa Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyölle ja opiskelijamarkkinoinnille, Kimmo Ahonen painottaa.

Portaalilla useita tehtäviä

Kohderyhmiksi yhteiselle portaalille Kimmo Ahonen nimeää hakevat opiskelijat sekä yritykset ja yhteisöt. Muitakin tehtäviä portaalille on asetettu.

– Portaalin on tarkoitus toimia Satakunnan korkeakoululaitoksen sisäisenä yhteistyövälineenä ja yhteisen ulospäin näkymisen välineenä.


Portaaliryhmän tämänhetkinen kokoonpano:

SAMK: Hanna Isoaho, Jari Lahti, Anne Sankari, Cimmo Nurmi
UCPori: Kimmo Ahonen, Kari Kukkonen, Merja Lehtonen
ROKL: Sampsa Kullas
DIAK: Rauli Vuorela
POSEK: Niina Laurila
OPISKELIJAT: Matti Luoma (ROKL), Harri Kokkonen (DIAK), Joonas Josefsson, Tuomas Meriniemi & Hanna Kousa (UcPori), Juha Lamminen (SAMK)
SATAKUNTALIITTO: Harri Peltoniemi
Teksti ja kuva: Eija Hammarberg