Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyösopimus

Satakunnan korkeakoululaitoksesta voimakas yhteenliittymä8.2.2008Satakunnan korkeakoululaitos, johon luetaan kuuluviksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikkö, Rauman opettajakoulutuslaitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus,...

Satakunnan korkeakoululaitoksesta voimakas yhteenliittymä

8.2.2008

Satakunnan korkeakoululaitos, johon luetaan kuuluviksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikkö, Rauman opettajakoulutuslaitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus, allekirjoittivat 31. tammikuuta yhteistyösopimuksen.

Yhteenliittymä pohjautuu Satakunnan korkeakoululaitos 2008 -strategiaan ja sen tavoitteissa on huomioitu kehittämistyöryhmissä esiin tulleet tarpeet sekä niin ikään myös opetusministeriön ja maakunnan omat tavoitteet. Sopimuksella vahvistetaan Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää ja monipuolistaa Satakunnan korkeakoululaitoksen koulutus-, kehitys- ja tutkimusyhteistyötä.

– Aiemmin on toki ollut jo olemassa esimerkiksi Satakunnan korkeakoulujen yhteistyöhanke, mutta nyt yhteistyö on oikein sopimuksella ja allekirjoituksilla varustettu, kertoo korkeakouluasiamies Harri Peltoniemi Satakuntaliitosta.
Porin yliopistokeskuksen osalta yhteistyösopimuksen kirjoitti emoyliopistojen rehtorikokouksen valtuuttamana johtaja Martti Sinisalmi.

Osaamisanalyysilla
kiinni sisältöihin

Satakunnan korkeakoululaitosta ohjaa johtoryhmä, jonka vastuulla on strateginen johto. Laaja neuvottelukunta puolestaan vastaa yhteistyön ohjauksesta ja edistämisestä. Korkeakouluasiamies toimii asioiden esittelijänä ja valmistelijana.

Käytännön asteelle yhteistoiminnassa pääseminen vaatii kovaa työtä. Satakunnan korkeakoululaitoksen strategian ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa varten onkin perustettu yhteensä 14 työtyhmää, joissa kussakin ovat edustettuina kaikki sopimuksen allekirjoittajaosapuolet.

– Esimerkiksi liiketalouden koulutuksen integrointityöryhmä käy läpi osaamisanalyysiä, jossa selvitetään mitä ammattikorkeakoulu tuottaa ja mitä tuottaa yliopistokeskus. Siinä mennään sisälle aivan tutkintojen sisälle ja yksittäisten opintojaksojen ja kurssien sisältöihin, Peltoniemi kertoo.

– Tavoitteena on, että pystytään katsomaan miten opintojaksoja voitaisiin suorittaa ristiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Kaiken tarkoituksena on saada resurssit tehokkaammin käyttöön – kuitenkin siten, että kunkin tutkinnon oma profiili säilyy. Tätä yhteistyökuviota esimerkiksi opetusministeriössä odotetaan erityisellä mielenkiinnolla.

Muita ristiinopiskelun ja mahdollisen hyväksiluettavuuden mahdollisuuksia tutkitaan muun muassa verkko-opetuksen -, sosiaali- ja terveysalan - sekä kieltenopetustyöryhmissä.
– Näissä on koulutuksen duaalimalli huomioitu. Tutkinnot ovat erilaisia, nyt tarkoitus on lisätä yhteistyötä ja yhteisiä opintoja, Peltoniemi sanoo.

Yhteistyötä
perustutkimuksessa

Allekirjoitetussa sopimuksessa mainitaan myös monitieteinen ja –alainen tutkimusyhteistyö.
– Yliopistoillahan pitää olla mahdollisuus tehdä ihan perustutkimustakin. Näin käytännönläheisemmän ammattikorkeakoulun kanssa on mahdollisuuksia tehdä hyvin paljon yhteistyötä, toteaa Harri Peltoniemi.

Muita yhteistyöalueita koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi ovat muun muassa yhteisesti järjestettävät palvelut ja kansainvälistyminen.

Eikä vähäisimpänä suinkaan pidä mainita Satakunnan korkeakoululaitoksen merkitystä ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen molemmin puolisen arvostuksen luojana.
– Kun yhdessä käydään näitä kaikkia asioita aivan perustuksiaan myöten läpi, ei enää olla mutu-tuntumalla liikkeellä vaan asiat muuttuvat konkreettisiksi ja asioista voidaan puhua rakentavasti.

Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyösopimus 31.1.2008 (pdf, 0,4 Mt)

Porin korkeakoulujen yhteismarkkinoinnista

Satakunnan korkeakoululaitoksen portaalityöryhmä


Teksti: Eija Hammarberg