Satakunnan korkeakoululaitosta tiivistetään

Satakunnan korkeakoululaitoksen tiivistäminen jatkuu – Tavoitteena opiskelu yli korkeakoulurajojen 28.3.2007Helmikuussa alkaneen Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyön kehittämiseen keskittyvän hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia...


Satakunnan korkeakoululaitoksen tiivistäminen jatkuu
– Tavoitteena opiskelu yli korkeakoulurajojen
28.3.2007

Helmikuussa alkaneen Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyön kehittämiseen keskittyvän hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia yhteenliittymiä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista Satakunnan alueella olisivat mahdollisia.

– Tämän vuoden loppuun mennessä ovat valmiina esitykset Satakunnan korkeakoululaitoksen vaihtoehtoisesta hallinto- ja toimintamalleista, jotka olisi mahdollista ottaa käyttöön viimeistään 2010. Meidän on saatava sellainen yhteenliittymä aikaan, mikä ei ole pelkkä sopimus paperilla, vaan että kyse on todellakin aidosta yhteistyöstä, tarkentaa hankkeen selvitysmies Harri Peltoniemi Satakuntaliitosta.

Jatkossa jokaisen korkeakouluyksikön toiminta olisi yhteisesti koordinoitua. Näin vältettäisiin turhat päällekkäisyydet toiminnoissa. Esimerkiksi korkeakoulujen yhteisen kirjastotietokannan kehittäminen on tärkeä haaste.

Opiskelijoiden liikkuvuus kasvaa

Opiskelijan näkökulmasta hanke edesauttaa opintoja yli korkeakoulurajojen sekä opintotarjonnan laajenemista. Erityisesti kieliopinnoissa Peltoniemi näkee paljon yhteistyömahdollisuuksia. Samoin virtuaaliopetuksen määrä kasvaisi.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut voisi jatkaa opintojaan suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vastaavasti valmistunut insinööri voi hakeutua yliopistokeskuksen diplomi-insinöörikoulutukseen. Kaikki aiemmat opinnot hyväksiluettaisiin.

Satakunta tarvitsee korkeakoulutettuja

Peltoniemen mukaan Satakunnassa on ehdottomasti korkeakoulutettujen tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Väestön koulutustaso on matalampi kuin maassamme keskimäärin.

– Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä Satakuntaan on tulossa eläköitymisen mukana työpaikkoja kautta linjan. On löydettävä keinoja, joilla saamme alueen nuoret jäämään opiskelemaan ja töihin tänne. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus saada oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Tämä edellyttää yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Koulutuksen tulee olla Peltoniemen mielestä riittävän laaja-alaista. Moniosaajilla on työmarkkinoilla kysyntää.

– Korkeakoulujen opetus on pyritty suunnittelemaan siten, että valmistuttuaan opiskelijalla olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat työllistyä. Tämän parantamiseen käynnissä oleva hanke osaltaan myös tähtää.Satakuntaliiton hallinnoima Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyön kehittäminen -hanke käynnistyi 1.2.2007 ja se jatkuu 28.2.2008 saakka.


Teksti: Joonas Josefsson
Kuvat: Eija Hammarberg