Satakunnassa lääketieteellä pitkät perinteet

SATAKUNNASSA LÄÄKETIETEELLÄ PITKÄT PERINTEET 27.2.2006 Turun yliopiston lääkäriopiskelijoiden sisäänottomäärä on kasvanut nopeasti viime vuosista. Turussa alun perin käynnistynyt hoitajien muuntokoulutus ei pelkästään ole ollut syynä kasvaneisiin...
SATAKUNNASSA LÄÄKETIETEELLÄ PITKÄT PERINTEET

27.2.2006

Turun yliopiston lääkäriopiskelijoiden sisäänottomäärä on kasvanut nopeasti viime vuosista. Turussa alun perin käynnistynyt hoitajien muuntokoulutus ei pelkästään ole ollut syynä kasvaneisiin opiskelijamääriin. Aluepoliittiset tavoitteet sekä lääkärien valmistuminen lähelle lääkäripulan vaivaamia maakuntakeskuksia ovat lisänneet aloitusmääriä esimerkiksi juuri Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Laman aikana opiskelijoiden sisäänottomäärät laskettiin alas, ja niitä on nyt jouduttu tuntuvasti nostamaan.

Satakunnan sairaanhoitopiirin koulutus- ja kehittämisylilääkäri Pekka Jaatisen mukaan yhteistyö ei suinkaan ole niin uutta kuin mitä yleensä ajatellaan. - Lääkäriopiskelijoita on suorittanut opintoharjoittelua Satakunnan alueella jo vuosia. Varsinaisesti uutta on muuntokoulutuksen aloittaminen ja sen mukanaan tuoma opiskelijamäärien lisäys, vaikka kaikki opiskelijat suorittavat opintoja yhdessä, eikä erottelua tehdä missään muodossa, painottaa Jaatinen.

Vaihe kerrallaan lukujärjestyksen mukaan

Tänä vuonna on Satakunnassa kerrallaan 32 lääketieteen opiskelijaa. Osa heistä on muuntokoulutettavia ja osa tavallisen sisäänoton kautta opiskelemaan tulleita. Joukossa on näin ollen sekä hoitajiksi aiemmin valmistuneita että lääkäriksi suoraan opiskelevia, joiden välillä ei opintojen aikana ole eroavaisuuksia. Kaikki suorittavat opintonsa aluksi prekliinisen, sittemmin kliinisen lukukausikaavion mukaisesti. Lääketieteen perusteista edetään aihe kerrallaan, eivätkä muuntokoulutettavat voi hyödyntää aiempaa koulutustaan suoranaisesti opintopisteiden keruussa. Tosin loppuvaiheessa hoitajille mahdollistetaan puoli vuotta aiempi valmistuminen. Aiempi koulutus sekä sairaalaympäristön tuttuus auttavat kuitenkin opinnoissa monin tavoin. Heterogeenisesti muotoutunut opiskelijaryhmä opiskelee yhdessä tiiviisti kaavioiden mukaisessa järjestyksessä. Kokemus ja tuoreet näkemykset lyövät sopuisasti kättä niin teoriaopinnoissa kuin käytännön jaksoilla.

Lääketieteen lisensiaattitutkinnon suorittaminen käsittää 360 opintopistettä (eli 240 ov). Sen suorittaminen kestää kuusi vuotta, eikä suorittamista juurikaan voi nopeuttaa, sillä osioiden laajuus ja perusteellisuus vaativat tietyn määrän aikaa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on uudistumassa vaiheittain. Uudistuksen tarkoituksena on teoreettisten opintojen ja kliinisten opintojen limittyminen toisiinsa paremmin. Ensimmäiset muuntokoulutettavat otettiin sisään syksyllä 2003, ja he ovat nyt opinnoissaan edenneet kliinisiin aiheisiin ja suorittavat potilastyötä opettajalääkärien valvonnassa muun muassa Porin puuvillatehtaan tiloihin valmistuneessa terveyskeskuksessa.

Teksti: Eeva Sinerjoki