Satakuntalainen taidekäsityömallisto

Täydennyskoulutusta käsityöläisille – SatakuntaMallisto –projekti yksi Satakunnan kärkihankkeista 3.11.2008 Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen koordinoima SatakuntaMallisto satakuntalaisen taidekäsityön...


Täydennyskoulutusta käsityöläisille
– SatakuntaMallisto –projekti yksi Satakunnan kärkihankkeista


3.11.2008

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen koordinoima SatakuntaMallisto satakuntalaisen taidekäsityön tuotekehityshanke 2008–2009 tarjoaa alallaan aivan uudentyyppistä täydennyskoulutusta. Hanke on antanut tuotekehitys- ja konseptointiapua satakuntalaisille käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisille.

– Turun yliopiston Porin yksikön Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaine on profiloitunut käsityöalan tutkimukseen ja laitoksella on toteutettu vuosien varrella useita käsityöalan projekteja, kertoo hankkeen alullepanija ja projektipäällikkö Emma Susi.

– Yliopisto onkin tämänkaltaisissa hankkeissa luotettava, objektiivinen toimija, Susi pohtii.

Yrittäjät mukana

Ennen SatakuntaMallisto –hanketta Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa Porissa on tuotettu esimerkiksi Käsi kädessä - käsityö- ja kulttuurialan yrittäjien yhteistyö esiselvityshanke sekä Perinteisen käsityön taitajat Satakunnassa –projekti, joiden myötä on syntynyt muun muassa useita pro gradu –töitä.

– SatakuntaMallisto-hanke sai alkunsa omasta pro gradu –työstäni ”Muotoiltu Satakunta. Paikallisperinne maakunnan taidekäsityöläisten työkaluna” , jonka tein vuonna 2006 Satakunnan taidetoimikunnalle. Jo tuolloin visioin tutkimuksessani sitä, olisiko tämänkaltaiselle mallistolle tilausta Satakunnassa, Susi kertoo.

SatakuntaMallisto- projektin suunnittelu käynnistyi alun perin Satakunnan taidetoimikunnan tukemana vuoden 2007 alussa.

– Varsinaisesti hanke pyörähti käyntiin vuoden 2008 alussa, jolloin rahoittajiksi saatiin Satakuntaliito ja Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto. Ensi vuonna 80 %:a tulee Satakuntaliitolta ja loput Porin kaupungilta sekä mukana olevilta yrittäjiltä, Emma Susi selvittää hankkeen rahoitusta.

Rohkaisua täyteen yrittäjyyteen

Tähän saakka hankkeessa on keskitytty mukana olevien taidekäsityöläisten tuotekehityskoulutukseen. Jatkossa SatakuntaMallisto-hankkeessa on tarkoitus keskittyä jurytyksen kautta tuotetun yhdeksän satakuntalaisen taidekäsityöläisen yhteisen voimainponnistuksen, JUUREVA-taidekäsityömalliston aseman vakiinnuttamiseen myös valtakunnallisesti.

JUUREVA – satakuntalaista muotoilua on Suomen ensimmäinen maakunnallinen ja hankkeella tuetettu yhtenäinen taidekäsityömallisto.

– SatakuntaMallisto-hankkeen julkiseen hakuun osallistui yli 30 hakijaa, joiden joukosta nyt mukana olevat 9 käsityöläistä valikoituivat. Mukana on sekä miehiä että naisia, nuoria ja jo vähän vanhempia taidekäsityöläisiä. Heidän kanssaan käynnistettiin keväällä intensiivinen, puoli vuotta kestävä tuotekehityskoulutus, jota vetämään saatiin muotoilija (MA), konsultti Paola Cabrera Viancha Taideteollisesta korkeakoulusta Helsingistä, Emma Susi kertoo.

SatakuntaMallisto-hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää ja parantaa maakunnassa työskentelevien käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisten toimintaedellytyksiä luomalla uusia asiakkuuksia, yhteistyöverkostoja ja liiketoimintaa parantavia malleja.

– Jo nyt osana mukana olevista käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisista on rohkaistunut siirtymään täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Osaksi tämän mahdollistavat esimerkiksi uudet jälleenmyyntipaikat, usko JUUREVAN kaupalliseen menestykseen sekä uudenlaiset kontaktit satakuntalaiseen yrityselämään mm. liikelahjayhteistyön muodossa.

– Tärkeää on, että JUUREVA-mallisto jää elämään projektin päätyttyäkin, Emma Susi korostaa.

JUUREVA-malliston sivuilta löytyvät muun muassa malliston myyntipaikat, tuotteet ja tulevat tapahtumat. 

Teksti ja kuva: Eija Hammarberg