Sosiaalityön konkreettisuus houkutteli opintoihin

Merikarvialta päivittäin kulkeva Maria Vanhatalo (28 v.) suorittaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa Tampereen yliopiston Porin yksikössä.

Opinnot alkoivat tänä syksynä ja ovat sujuneet joutuisasti. Pääaineeksi Maria valitsi sosiaalityön, sillä aiempi tradenomin tutkinto hallinnon alalta ei ollut hänen mielestään kovin konkreettinen työnantajille esiteltäväksi.

- Meitä on tiivis ryhmä vähän vanhempia naisopiskelijoita ja toisia autetaan kielten opinnoissa ja muistiinpanojen lainaamisessa. Monet ovat perheellisiä.

Mariallakin on 2,5- ja 1-vuotiaat lapset kotona mummun hoidossa äidin opiskellessa. Perheen takia iltaluennot eivät ole kaikkein mukavin asia, tosin suuri osa opetuksesta on päiväsaikaan.

Marian mukaan sosiaalitieteilijöitä näkee Ravintola Sofiassa tekemässä yhdessä englannin tehtäviä, mutta myöntää ettei kovin aktiivisesti osallistu opiskelijarientoihin perheen ja pitkän kotimatkan takia. Maria luonnehtii itseään sosiaaliseksi ja erittäin motivoituneeksi aikuiseksi opiskelijaksi. Nuoremmat opiskelijat saattavat olla torstaisin väsyneitä luennolla. Torstait ovat ainakin Marialle pitkiä päiviä, aamukymmenestä iltaseitsemään.

Yhteiskuntatiede tärkeä osa kansantaloutta

Tampereen yliopisto järjestää Porin yksikössä audio-opetusta tietokoneluokassa. Marian mukaan käytäntö on mukava ja takaa jatkuvasti tasokkaiden luennoitsijoiden kuulemisen ja samalla näkymisen ruudulla. Kyseessä on Tampereen yliopiston tietoteknisen osaston pilottihanke, jota on tarkoitus jatkaa.

Maria ihmettelee edellisen vuosikurssin vähäistä näkymistä, suorittavatkohan aineopintoja kentällä? Koulutus alkoi syksyllä 2004 ja osa ensiksi aloittaneista on laitoksen johtaja Ilmari Rostilan mukaan aiemmin suoritettujen opintojen ansiosta jo maisterivaiheessa.

Hallinnon tausta tekee Mariasta hieman eri tavalla profiloituneen sosiaalitieteilijän. Sivuaineistakin ainakin yksi on melko epätyypillinen eli kansantaloustiede Turun kauppakorkean valikoimista.

- Myös laskentatoimi kiinnostaa, ainakin perusopintoina. Yhteiskuntahan toimii yhdessä niin, että rahatalous ja julkiset palvelut muodostavat kokonaisuuden. Kansantalouden pelisäännöt on hyvä tuntea kun siirtyy sosiaalityön pariin valmiina maisterina.

Tampereen yliopiston Porin yksikössä voi valmistua yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi. Pääaineeksi voi valita sosiaalityön, sosiologian tai sosiaalipolitiikan. Vuosittain otetaan sisään 20 uutta opiskelijaa. Yksikkö sijaitsee Pohjoisrannan puoleisella sivustalla ensimmäisessä kerroksessa, eikä sieltä ole toistaiseksi käyntiä sisäkautta muihin Puuvillan tiloihin.

Teksti: Eeva Sinerjoki
15.11.2005