Suomi jäljessä internetin opetuskäytössä

Reijo Kupiainen tutkii muun muassa lasten ja nuoren internetin käyttöä Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin teorian professori Reijo Kupiainen on julkaissut muun muassa fenomenologiasta, kuvan ja taiteen filosofiasta, medialukutaidoista ja...


Reijo Kupiainen tutkii muun muassa lasten ja nuoren internetin käyttöä

Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin teorian professori Reijo Kupiainen on julkaissut muun muassa fenomenologiasta, kuvan ja taiteen filosofiasta, medialukutaidoista ja mediakasvatuksesta. Hän tutkii nuorten medialukutaitoja ja median käyttöä ja johtaa Suomen tutkimusryhmää kansainvälisessä EU Kids Online -tutkimuksessa, jossa tarkastellaan eurooppalaisten lasten internetin käyttöä, turvallisuutta ja riskejä.

- Tässä kohtaa on hyvä heti huomauttaa, että riskeillä ei tarkoiteta pelkästään huonoa asiaa, Kupiainen tuumaa.

Monipuolisuudessa parannettavaa

EU Kids Online -tutkimuksessa on kartoitettu muun muassa 9-16 -vuotiaiden internetin käyttöä. Kupiainen kertoo, että tutkimusten mukaan suomalaisilla digitaaliset taidot aivan Euroopan kärkeä, mutta internetin monipuolisessa käytössä on parannettavaa.

- Suomalaiset käyttävät paljon nettiä viihteenä. Erilaiset videopalvelut kuten YouTube tulee ensimmäisenä pelaamisen kanssa. Koulu- ja opetuskäyttö on vasta kolmantena, kun se monissa Euroopan maissa on korkeammalla listassa.

- Sitä on mietitty paljon mistä se johtuu, mutta luultavasti netin käyttö ei ole vielä niin yleistä koulussa mitä voisi kuvitella, Kupiainen jatkaa.

Paljon myyttejä

Lasten ja nuorten internetin ja digitaalisten laitteiden käyttöön liittyy Kupiaisen mukaan monia myyttejä. Yksi myytti on se, että nuoret tietävät laitteista vanhempiansa enemmän.

- Tutkimusten mukaan nuoriso ei olekaan aivan niin itsevarmoja kuin on kuviteltu.

Tutkimusten mukaan vanhemmat myös usein kontrolloivat vahvasti internetin käyttöaikaa. Näin on myös Kupiaisen omassa perheessä. Hänen mukaansa se ei silti ole paras tapa kontrolloida tietokoneen käyttöä.

- Tutkimusten mukaan keskustelemalla saa parempi tuloksia kuin aikaa rajoittamalla. Kun nuorilla on vähemmän aikaa netin parissa, niin taidot eivät kehity niin hyvin kuin vapaammalla itse tekemisellä ja tuottamisella.

5.3.2012 Teksti: Iiro Lehtonen