Suunnitteilla kansainvälinen maisteriohjelma

Kansainvälistymisen voimaa nopeasti kehittyvistä EU-maista22.1.2008Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikön ja saman oppilaitoksen täydennyskoulutuskeskus Edupointin yhteisenä hankkeena Porin yksikössä toteutettava kansainvälinen...


Kansainvälistymisen voimaa nopeasti kehittyvistä EU-maista

22.1.2008

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikön ja saman oppilaitoksen täydennyskoulutuskeskus Edupointin yhteisenä hankkeena Porin yksikössä toteutettava kansainvälinen englanninkielinen tietotekniikkaan painottuva koulutusohjelma on saamassa voimaa Euroopan nopeasti kasvavista kansantalouksista.

Tulevaa kansainvälisen koulutuksen pilottihanketta on markkinoitu lähinnä Itä- Euroopassa. Markkinointimatkoja on jo tehty Tsekkeihin ja Viroon, maaliskuussa vuorossa on Slovenia.

– Saamamme palaute on ollut todella positiivista. Monitieteisyys ja uudenlainen diplomi-insinööritutkinto tuntuvat kiinnostavan aivan erityisellä tavalla, kertoo suunnittelija Tiina Ikala TTY:sta.
Uusi maisteritasoinen koulutusohjelma rakentuu TTY:n Porin yksikön tietotekniikan koulutuksen ympärille hyödyntäen myös yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opetusta.

Pilottihankkeesta
eteenpäin

TTY:n Porin yksikössä kansainvälinen toiminta ei rakennu hetken mielijohteisin. Suunnitelmallisuudella ja pitkäjänteisyydellä saadaan aikaan kokonaisuus, jossa kaikkien osapuolten luottamuksella yhteisten tavoitteiden toteutumiseen on vankka perusta.

Pilottihankkeesta varsinaiseksi maisteriohjelmaksi TTY:n Porin yksikön ohjelmaa on tarkoitus hakea opetusministeriöstä vasta mahdollisesti seuraavien tulosneuvottelujen yhteydessä. Tähän tarvitaan luonnollisesti emoyliopiston vankkumaton tuki taustalle.

– Toivon mukaan meillä on jo silloin tarpeeksi näyttöä siitä, että ohjelmamme toimii ja koetaan tarpeelliseksi. Samalla maisteriohjelmamme toimii hyvin yhteen Porin yliopistokeskuksen muun monitieteisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön kanssa.

Kaksi koulutuslinjaa

Porissa syksyllä 2009 alkavaan kansainvälisen koulutuksen pilottihankkeeseen on tähän mennessä suunniteltu mittavaa yhteistyötä erityisesti Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) Porin taiteen ja median osaston ja TTY:n Porin yksikön välillä.

– Mikäli suunnitteluhankkeeseen saadaan rahoitusta, tarkoituksemme on lähteä viemään eteenpäin kahta eri koulutuslinjaa. Näistä ohjelmista valmistuisi diplomi-insinöörejä ja taiteen maistereita, Tiina Ikala kertoo.

Mikäli yhteistyö lähtee liikkeelle suunnitelmien mukaan, ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitettuihin opintoihin pyrittäisiin kahta eri väylää pitkin riippuen opiskelijan taustakoulutuksesta eli siitä painottuvatko aiemmat opinnot tekniikkaan vai taiteeseen.

– Sisäänotto tulisi olemaan kaiken kaikkiaan noin kaksikymmentä opiskelijaa, mistä TaiK:n osuus olisi viisi opiskelijaa.

Kansainvälisen koulutusohjelman tarkoituksena on, että eri tieteenalojen opiskelijat suorittavat ensin integroivia opintoja 25 opintopisteen verran yhdessä.

– Integroivien opintojen tarkoituksena on opastaa opiskelijat monitieteiseen työskentelyyn. Molempien linjojen yhteiseksi teemaksi on ajateltu käyttäjäkeskeistä suunnittelua, joka myöhemmin eriytyy kahteen eri pääaineeseen siten, että TTY:n väylässä opiskellaan tietotekniikkaa ja TaiK:n väylässä mediatuotantoa.


Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg