Syksyn ensimmäinen verkkolehti on julkaistu

Näytölläsi näkyy tämän syksyn ensimmäinen numero Porin yliopistokeskuksen verkkolehdestä, UCPoriNewsista. Lehden linjaa ollaan muuttamassa siten, että esittelemme enemmän yliopistokeskuksen monipuolista toimintaa ja asiantuntijaosaamista, taustoitamme...
Näytölläsi näkyy tämän syksyn ensimmäinen numero Porin yliopistokeskuksen verkkolehdestä, UCPoriNewsista. Lehden linjaa ollaan muuttamassa siten, että esittelemme enemmän yliopistokeskuksen monipuolista toimintaa ja asiantuntijaosaamista, taustoitamme ajankohtaisia tapahtumia ja tuomme yliopistokeskuksen henkilöt ja tapahtumat lähemmäs lukijaa. Lehdestämme löydätte lisäksi tietoa yliopistokeskuksen seminaareista, väitöstilaisuuksista ja opiskelijatapahtumista.

Porin yliopistokeskuksessa aloitti tänä syksynä 263 uutta opiskelijaa. Kokonaisuudessaan kampuksella on jo lähes 2500 opiskelijaa ja henkilökuntaakin lähes 200. Porin yliopistokeskuksessa on valtakunnallisestikin ainutlaatuiset mahdollisuudet ristiinopiskeluun viiden eri yliopiston välillä, tai kuuden, nyt kun Länsi-Suomen kesäyliopistokin on saman katon alla. Tätä mahdollisuutta eri yksiköiden johtajat kannustavat opiskelijoita hyödyntämään. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus koota laajasta tarjonnasta itseään kiinnostava ja omannäköisensä tutkintokokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että Porin yliopistokeskuksesta valmistuneet maisterit omaavat kukin oman, omien vahvuuksiensa mukaisen yksilöllisen tutkinnon, jota voivat hyödyntää tulevassa työelämässään.

Alueellisesti Porin yliopistokeskuksen eri yksiköissä koetaan kuitenkin edelleen haasteelliseksi uusien, kilpailukykyisten akateemisten työpaikkojen saaminen Satakuntaan. Yrityselämän ja julkishallinnon tulisi oppia katsomaan asioita uudesta näkövinkkelistä ja huomaamaan minkälaista lisäarvoa eri alojen akateemisesti koulutetut henkilöt voivat toimintaan tuoda.

Porin yliopistokeskuksen rahoitus on tällä hetkellä vakaalla pohjalla. Uusi haaste on saada taloon hyviä opiskelijoita. Korkeakoulupaikkojen ja valmistuneiden ylioppilaiden suhde on tänä päivänä vääristynyt — korkeakoulupaikoista on jo ylitarjontaa. Porin yliopistokeskuksen johtajan, dosentti Martti Sinisalmen mukaan uusia, hyviä opiskelijoita eri yksiköihin saadaan, mikäli opetuksen ja tutkimuksen laatu säilyvät korkeatasoisina.
Muuttuva yhteiskunta luo yksiköissä paineita uusien opintokokonaisuuksien rakentamiseen. Kaikessa on kuitenkin aina kysymys resursseista. Opetusministeri Antti Kalliomäen mukaan yliopistojen tutkimus- ja kehitysrahoitus kanavoituu Suomen Akatemian lisärahoituksen kautta. Akatemian valtuuksia lisätään lähes 20 miljoonaa ensi vuoden budjetissa. Nähtäväksi jää, minkä verran nuo miljoonat hyödyttävät Porin yliopistokeskuksen tutkijoiden työtä.

Porin yliopistokeskuksessa vietetään avoimien ovien päivää ja Tieteiden yötä 29.syyskuuta. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota yleisölle tilaisuus tavata tutkijoita tavanomaisesta poikkeavassa ja viihteellisessä ympäristössä. Porin yliopistokeskuksen tutkijat eivät suinkaan ole vanhoja harmaapartaisia herroja, kirjojen peittämissä pölyisissä kammioissaan vaan jotain aivan muuta. Heihin todella kannattaa tulla tutustumaan.

Eija Hammarberg