Taideteollisen korkeakoulun syksy

TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN SYKSY 26.9.2005 Taideteollisen korkeakoulun visuaalisen kulttuurin yksikkö tarjoaa lukuvuodeksi teoria- tai taidepainotteisia opintoja yliopistokeskuksen opiskelijoille. Sivuainekoulutus toimii palveluna, kun taas...
TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN SYKSY

26.9.2005

Taideteollisen korkeakoulun visuaalisen kulttuurin yksikkö tarjoaa lukuvuodeksi teoria- tai taidepainotteisia opintoja yliopistokeskuksen opiskelijoille. Sivuainekoulutus toimii palveluna, kun taas maisteriohjelman koulutettavat tulevat valintakokeen perusteella suorittamaan tutkintoa. Maisteriohjelma alkoi vuosi sitten.

Syksyllä alkava 35 opintopisteen laajuinen kokonaisuus on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana eli kurssit on limitetty toisiinsa sopiviksi.

Kurssitarjonnasta mainittakoon muun muassa Turun yliopiston opiskelijoille suunnattu Johdatus fenomenologiaan. Vierailevan luennoitsijan, tutkija ja arkkitehti Pekka Passinmäen aihe Tila ja kaupunkitila (26.9.) syvensi maisemantutkimuksen teemoja. Tilan ja paikan merkitykset sekä modernismi arkkitehtuurissa olivat luennon aiheina.

Professori Juha Varto luennoi 3. lokakuuta aiheesta Fenomenologia ja visuaalinen etnografia. Merleau-Pontysta, tilasta ja näkemisestä puhuu (10.10.) Hanna Hyvönen.

Taidepainotteisiin kursseihin voi osallistua, mikäli opiskelija on hyväksytty sivuaineopiskelijaksi. Kurssista riippuen on hyvä ilmoittautua etukäteen materiaalitarvetta ym. varten. Syksyllä alkaa muun muassa piirustuksen ja maalauksen peruskurssi. Taideaineiden opetus järjestetään pääsääntöisesti Porin taidekoulun tiloissa.

Teksti: Eeva Sinerjoki