Taidetta ja sosiaalityötä

Natya Chetana kaataa teatterin ja sosiaalityön raja-aitoja21.4.2011 Sosiaalityön yliassistenttina Tampereen yliopiston Porin yksikössä työskentelevä Satu Ranta-Tyrkkö on hyvä esimerkki siitä, ettei ensimmäinen vaihtoehto aina olekaan se paras....Natya Chetana kaataa teatterin ja sosiaalityön raja-aitoja

21.4.2011

Sosiaalityön yliassistenttina Tampereen yliopiston Porin yksikössä työskentelevä Satu Ranta-Tyrkkö on hyvä esimerkki siitä, ettei ensimmäinen vaihtoehto aina olekaan se paras. Kansainvälinen politiikka pääaineenaan yliopisto-opintonsa aloittanut Ranta-Tyrkkö huomasi opintojensa aikana olevansa kiinnostunut ihmisistä enemmän kuin valtiotason toimijoista.

Pääaineen vaihtaminen sosiaalityöhön tuntui luontevalta ja on vuosien myötä osoittautunut oikeaksi valinnaksi: Ranta-Tyrkön sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja palkittiin helmikuussa valtakunnallisilla sosiaalityön tutkimuksen päivillä Helsingin yliopistossa.

Tutkimus on etnografia Intiassa Orissan osavaltiossa toimivasta Natya Chetana -teatteriryhmästä, ja ryhmän työstä sosiaalityönä.

- Väitöskirjani on monitieteinen, siinä sosiaalityön tutkimukseen yhdistyy antropologista, jälkikoloniaalista, Etelä-Aasian sekä teatterin tutkimusta, kertoo Ranta-Tyrkkö.

Solmut auki teatterin keinoin

Kimmokkeen tutkimukselleen Ranta-Tyrkkö sai työskennellessään Intiassa kansalaisjärjestötoiminnassa ensimmäistä kertaa vuonna 1993. Vaikka oleskelu Intiassa ei missään nimessä ollut tavanomaista turismia, oli vapaa-aikana mahdollista seurata muun muassa paikallista kulttuurielämää.

- Intiassa oleskellessani näin useita erilaisia teatteriesityksiä, joissa käsiteltiin vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten kyläyhteisön tulehtuneita suhteita, Ranta-Tyrkkö sanoo.

Esitykset eivät olleet vain ajanvietettä, vaan yhteisön keino keskustella kipeistäkin asioista huumorin välityksellä. Sosiaalityön tutkija Ranta-Tyrkön mielenkiinto tätä teatterimuotoa kohtaan syveni niin, että hän vietti 2000-luvulla pitkiä aikoja useaan otteeseen teatteriryhmän, Natya Chetanan, parissa seuraten tutkimuskohteensa toimintaa.

- Natya Chetanan toimintaa ohjaa ajatus sen esittämästä teatterista sosiaalityönä. Ryhmälle sosiaalityö on ennen muuta työtä ohjaava ideologia, joka ulottuu teatterilaisten koko elämään: ryhmään kuuluvat ovat sitoutuneet yhteiselämään ja elämäntapaan, jossa teatteri ja yhteiskunta nousevat etusijalle. Ehtona tutkimukseni toteutumiselle oli, että myös minun piti asua ja elää ryhmän kanssa Intiassa ollessani, Ranta-Tyrkkö kertoo.

Ihmisyys yhdistää

Ranta-Tyrkön tutkimuksen aihe on suomalaisen sosiaalityön kentällä eksoottinen ja epätavanomainen. Intia ja Suomi ovat monessa suhteessa hyvin kaukana toisistaan, mutta myös yhteisiä kysymyksiä, kuten miten käsitellä rakenteellista väkivaltaa, löytyy. Myös ihmisyys yhdistää. Siellä missä on ihmisiä, tarvitaan myös sosiaalityötä.

Tutkimuksen alkuaikoina Ranta-Tyrkkö joutui perustelemaan tutkimuksen näkökulmia, mutta mitä pidemmälle tutkimus eteni, sitä tärkeämmäksi ja uraauurtavammaksi tutkimus tuloksineen osoittautui. Natya Chetanan kautta avautuvista näkökulmista käsin tutkimus osallistuu myös sosiaalityön kansainvälisiä ja globaaleja kysymyksiä, tehtäviä ja painotuksia koskevaan keskusteluun.

Alunperin tutkimus virisi havainnosta, että yhtäällä itsestään selvästi sosiaalityöksi miellettyjä käytäntöjä ja lähestymistapoja ei välttämättä tunnisteta tai edes hyväksytä sosiaalityöksi toisaalla. Sosiaalityö herättää monia mielipiteitä, ja erilaiset toimijat eri puolilla maailmaa tulkitsevat sosiaalityötä hyvinkin eri tavoin.

- Orissalaiselle yhteisölle ja Natya Chetana –teatterille itselleen on aina ollut selvää, että heidän työssään on kyse sosiaalityöstä, vaikkei kellään ryhmän jäsenistä varsinaista koulutusta alalle olekaan, sanoo Ranta-Tyrkkö.

Natya Chetana – Tietoisuuden Teatteri – ei tee niin sanottua tiedottavaa teatteria, joka tarjoaisi valmiiksi paketoituja ratkaisuja yhteisön ongelmiin. Sen tarkoituksena on herätellä katsojia, tavallisesti 800-1500 hengen yleisöä, miettimään omaa suhdettaan esityksessä käsiteltyihin asioihin ja rohkaista keskustelemaan niistä.

Ranta-Tyrkkö näkee tutkimuksessan mahdollisuuksia post doc –tutkimukseen, mutta myös opettaminen on hänelle mieluisaa.

- Tällä hetkellä olen samassa tilanteessa kuin muutkin vasta väitelleet. Olen avoin kaikille mahdollisuuksille; opetukselle ja tutkimukselle, Ranta-Tyrkkö kertoo.


Kevään 2011 toinen studia generalia -yleisöluento:
”Intialaisen Natya Chetana -teatteriryhmän tietoisuuden teatteri” järjestetään ke 11.5.2011 klo 17.15–18.30 Porin yliopistokeskuksessa. Luennoitsijana YTT/PhD Satu Ranta-Tyrkkö. Teksti ja kuvat: Piritta Huhta