Takaisin Suomeen?

Tutkimuksen kohteena ulkosuomalaiset20.1.2011 Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman tutkimushanke ”Takaisin Suomeen?” selvittää Euroopassa asuvien suomalaistaustaisten henkilöiden edellytyksiä, käytännön...

Tutkimuksen kohteena ulkosuomalaiset

20.1.2011

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman tutkimushanke ”Takaisin Suomeen?” selvittää Euroopassa asuvien suomalaistaustaisten henkilöiden edellytyksiä, käytännön mahdollisuuksia ja suunnitelmia palata tai muuttaa jossakin elämänsä vaiheessa takaisin Suomeen.

Euroopan Unionin alueelle rajatussa hankkeessa kartoitetaan muun muassa suomalaistaustaisten henkilöiden koulutusta, kielitaitoa, yhteyttä suomalaiseen kulttuuriin ja Suomeen.

- Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti toisen ja kolmannen polven suomalaiset, jotka ovat tähän saakka jääneet tutkimuksen ulkopuolelle, kertoo projektin johtaja, kulttuuriperinnön professori Outi Tuomi-Nikula.

Ulkosuomalaisia 1980-luvulta asti tutkinut Tuomi-Nikula näkee tutkimuksen myös työvoimapoliittisesti tärkeänä.

- Työuransa alussa olevat ulkosuomalaiset muodostavat Suomelle resurssin, joka tulisi hyödyntää. Tarvitsemme työvoimaa ulkomailta ja suomalaistaustaisten henkilöiden edellytykset sopeutua suomalaiseen kulttuuriin ovat verrattomasti paremmat kuin muiden, Tuomi-Nikula sanoo.

Suomi ulkosuomalaisen silmin

Juuri ennen joulua avautunut hankkeen nettikysely on herättänyt laajalti kiinnostusta. Vastausten ryöppy on yllättänyt tutkijat.

- Ulkosuomalaiset ovat otettuja heitä kohtaan osoitetusta huomiosta, he kokevat nyt olevansa tervetulleita Suomeen, kertoo Tuomi-Nikula.

Hankkeen projektipäällikkö Tarja Laine ei ole vielä ehtinyt kuin raapaista vastauspinon pintaa, mutta jo nyt on selvää että tutkimukselle on ollut tilausta.

- Vastaajat ovat kirjoittaneet avoimesti pitkiä juttuja elämästään, muistoistaan ja ajatuksistaan, sanoo Laine.

Tutkimus valottaa ulkosuomalaisten Suomi-kuvaa ja mahdolliseen takaisin muuttoon liittyviä toiveita ja mahdollisuuksia.

- Monet vastaajat ovat viettäneet lomia Suomessa ja niistä jääneet hyvät muistot elävät edelleen. Suomi koetaan puhtaaksi ja turvalliseksi; moni haluaisi kasvattaa lapsensa Suomessa, Tarja Laine kertoo.

Lisäksi vastauksista käy ilmi esimerkiksi neljän selkeän vuodenajan, tapojen, joidenkin ruokien ja suomalaisten luotettavuuden arvostus.

Pelkästään ruusunpunaisia ajatuksia isiensä maasta vastaajilla ei kuitenkaan ole.

- Voimakkaimmin kritisoidaan suomalaisten alkoholinkäyttöä ja kateutta, Outi Tuomi-Nikula paljastaa.

Satakunnasta maailmalle - ja takaisin?

Takaisin Suomeen? –hanketta ovat rahoittamassa Satakuntaliitto, Porin kaupunki ja Filmihalli Oy.

- Satakunta saadaan uudella tavalla tutkimuksessa esille. Voimme sen avulla kartoittaa, kuinka paljon täältä on lähdetty ulkomaille ja paljonko potentiaalisia takaisintulijoita on, kertoo Tuomi-Nikula.

Porilainen Antti Välikangas Filmihalli Oy:stä on vuosia kerännyt videomateriaalia ulkosuomalaisista dokumentteja tehdessään. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijat ovat saaneet aineiston käyttöönsä ja sitä hyödynnetään tutkimuksessa ja opetuksessa.

Merkittävä hanke on nyt alussa ja tulokset saadaan näkyviin kahden vuoden päästä.

- Kovin työ on edessä. Meillä on kyselyn päättyessä arviolta 800-900 vastauslomaketta läpikäytävänä, tilastoitavana ja tulkittavana, sanoo Tarja Laine.


Teksti: Piritta Huhta