Tapio Tynin väitös 16.9.2005

PEHMEÄN LASKENNAN SÄÄTÖ- JA OHJAUSMALLEJA HISSEILLETapio Tynin väitös Porin yliopistokeskuksessa 16.9.2005 Hissin oven oikea-aikainen sulkeutuminen parantaa hissin kuljetuskapasiteettia, lyhentää matkustajien odotusaikoja sekä lisää...


PEHMEÄN LASKENNAN SÄÄTÖ- JA OHJAUSMALLEJA HISSEILLE
Tapio Tynin väitös Porin yliopistokeskuksessa

16.9.2005

Hissin oven oikea-aikainen sulkeutuminen parantaa hissin kuljetuskapasiteettia, lyhentää matkustajien odotusaikoja sekä lisää matkustusmukavuutta hissimatkan aikana. Muun muassa tällaiseen tulokseen päätyi DI Tapio Tyni, joka teki väitöstutkimuksensa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikölle. Tyni käytti tutkimuksessaan neuroverkkoja ja evoluutiolaskentaa, jotka kuuluvat pehmeäksi laskennaksi kutsuttuun tietojenkäsittelyn haaraan. Näiden menetelmien avulla hän ohjasi oven toimintoja sekä reititti hissejä rakennuksessa.

Perinteisesti hissejä on ohjattu pelkästään yhden tavoitteen pohjalta, joka on yleensä ollut matkustajien odotusaika. Tynin kehittämä, evoluutiolaskentaan perustuva, hissien reaaliaikainen reititys mahdollistaa ohjauksen myös muiden tavoitteiden suhteen. Rakennuksen energiatehokkuuden ja hissien luotettavan toiminnan kannalta on tärkeää etsiä reitit, jotka täyttävät halutun, esimerkiksi kiinteistöpäällikön antaman odotusaikatavoitteen ja tekevät sen pienimmällä energiankulutuksella.

Hissin energiankulutus riippuu kuormasta ja ajosuunnasta

Tyni käyttää väitöksessään esimerkkeinä Kone Oyj:n Kauko-Idän pilvenpiirtäjiin toimittamia hissejä. Korkeissa rakennuksissa hissien oikealla lukumäärällä suhteessa käyttäjien määrään on oleellinen merkitys. Kun hissijärjestelmän perusmitoitus on kunnossa, voidaan energiankulutukseen vaikuttaa valitsemalla reitit sopivasti – hissin energiankulutus riippuu kuormasta ja ajosuunnasta.

Tynin mukaan hissien vioista lähes puolet on peräisin ovista ja näin ollen niiden alkava vikaantuminen on tärkeä havaita ennen kuin vika pysäyttää hissin. Sovittamalla oven dynaaminen malli oven liikkeesen on mahdollista saada selville oven massa, kitka- ja kallistusvoimat sekä sulkijalaitteen kunto, joita voidaan käyttää piirteinä oven kunnonvalvonnassa.

Tyni käyttää oven dynaamista mallia myös ovilehtien liikkeen säädössä sekä määrittämään ovelle optimaalinen nopeusprofiili törmäysenergialtaan rajoitetussa oven sulkuvaiheessa. Tutkimuksen ohjaus- ja säätömallit on suojattu 12 eri kansainvälisellä patenttiperheellä.

Vastaväittäjinä toimivat professori Heikki Koivo (Teknillinen korkeakoulu/Systeemitekniikan laboratorio) ja dosentti, tekniikan tohtori Jari Hämäläinen (VTT/Tuotteet ja tuotanto). Väitöstilaisuutta valvoi professori Hannu Jaakkola TTY Porin yksiköstä.

Teksti: Eeva Sinerjoki