TaY:n Porin yksiköstä ensimmäiset maisterit

Kahdessa vuodessa työn ohella yhteiskuntatieteiden maisteriksi (13.12.2006)Porin kaupungin sosiaalikeskuksen vastaavana sosiaalityöntekijänä toimiva YTM Kaiju Hämäläinen kirjoitti pro gradu –työnsä Ettei totuus unohtuisi – ruoka-avun tarve Porissa...


Kahdessa vuodessa työn ohella yhteiskuntatieteiden maisteriksi
(13.12.2006)

Porin kaupungin sosiaalikeskuksen vastaavana sosiaalityöntekijänä toimiva YTM Kaiju Hämäläinen kirjoitti pro gradu –työnsä Ettei totuus unohtuisi – ruoka-avun tarve Porissa nimensä mukaisesti porilaisista leipäjonoista.

Vuonna 2004 toimintansa aloittaneesta Tampereen yliopiston Porin yksiköstä valmistuivat ensimmäiset yhteiskuntatieteiden maisterit joulukuussa 2006

– 2000-luvun alussa alkoivat mediassa tulla esiin ruokajonot ja syrjäytyneistä kirjoitettiin paljon. Aloin ihmetellä omassa työssäni, että onko se tarve todella näin suuri. Näkisivätkö ihmiset nälkää ellei ruokajakelua olisi. Ja päätulos mitä tutkimukseni tuotti oli, että nämä ihmiset, joita siellä ruokajonoissa on, hakevat apua ihan selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Heistä pääosa oli ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä, jotka elävät alle EU:n köyhyysrajan, kertoo Hämäläinen pro gradustaan.

– Itselleni oli tärkeää lähteä työpöytäni äärestä ja nähdä todellisuudessa se porilainen elämänmeno, mitä näissä ruokajonoissa oli. Ja kyllä se kokemus havahdutti.

Suositukseksi ruokajonojen lyhentämiseen Kaiju Hämäläinen totesi, että vähimmäistoimeentulo ei yksinkertaisesti riitä. Hänen mukaansa toimeentulokysymyksissä on kysymys suuremmista asioista kuin siitä, että yksittäiset sosiaalityöntekijät samalla tai eri paikkakuntien välillä tulkitsisivat lakia eri tavalla.

Hoidon portailla

Tuore maisteri on myös Porin sosiaalikeskuksen kotipalvelun toimistopäällikkö YTM Pirjo Rehula, jonka tutkimus, Vanhustenhuollon ammattilaisten näkökulma hoidon porrastukseen, käsitteli vanhusten huollon resurssien käyttämistä ja hoidon porrastusta Porissa.

– Minua kiinnosti se, että ovatko meidän asiakkaamme varmasti oikealla hoidon portaalla ja mikä ohjaa hoidonporrasjärjestelmää ja sitä, mihin asiakas sijoittuu. Yleensä ajatellaan, että se on asiakkaan kunto ja toimintakyky, joka sitä ohjaa. Tässä tutkimuksessa kävi kuitenkin selville, että sitä ohjaavat muutkin asiat, kuten kunnan ja asiakkaan taloudelliset tilanteet, asiakkaan inhimilliset seikat eli asumisolosuhteet ja omaisten toiveet, kulkumatkat ja tämän tyyppiset asiat.

Yksikön johtaja, sosiologian professori Antti Saloniemi kiittelee puheessaan molempien pro gradu –töiden alueellisuutta ja ajankohtaisiin ongelmiin pureutumista.

– Olemme opettajakunnassa erittäin iloisia siitä, että meiltä Porin yksiköstä on tullut tällaista pätevää tieteellistä apua näihin asioihin.

Teksti: Eija Hammarberg