Tiedekirjaston uudet tuulet

22.1.2006

Porin yliopistokeskuksen tiedekirjasto käsittää Tampereen teknillisen yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kirjat ja materiaalit. Uutena työntekijänä kirjastossa toimiva Teppo Hjelt hoitaa virkaa suunnittelija-nimikkeellä vielä tammikuun loppuun saakka, jolloin kirjastonhoitajan virka tulee avoimeksi.


Joulun ja uudenvuoden välipäivinä asennettiin tiedekirjastoon lainausautomaatti, jonka tehokkuus pääsee oikeuksiinsa varsinkin keväällä, jolloin nettivarausjärjestelmä otetaan käyttöön. Henkilökunnan työpanos voidaan näin käyttää esimerkiksi tilausten ja ostojen suorittamiseen opiskelijoiden lainatessa ja varatessa kirjat ja muut materiaalit itse. Haku vaatii asiantuntemusta. Hjeltin mukaan henkilökunnan asiantuntemus on avainasemassa mietittäessä kirjastojen toimivuutta.

Oikea hyllytys auttaa löytämään oikean kirjan

Erilaisten hakujen osaaminen, päällekkäisten hankintojen välttäminen kirjastojen yhteiskäyttöä tehostamalla sekä moni- ja poikkitieteellisten aineistojen oikea hyllytys auttavat käyttäjää löytämään oikean kirjan. Ja taas päinvastoin kirjaa löytämään oikean käyttäjän, kuten Hjelt osuvasti muotoilee.

Kirjastojen yhteiskäyttö ja opiskelijoiden yhteislainaus onkin uutta kirjastojen tarjoamaa palvelua, jota markkinoidaan käyttäjille. Liiat päällekkäiset hankinnat voidaan välttää sillä, että kukin kirjasto keskittyy oman alansa aineistoon ja opastaa muihin kirjastoihin kun aihe menee sopivasti sivuun.

- Kirjaston henkilökunta neuvoo mielellään, sillä hyllyjen selailu ei aina auta löytämään oikeaa teosta. Hakusanoja on henkilökunta voinut hakea netistä, ja oikea kirja sijaitseekin aivan eri paikassa missä normaalisti 'omat' kirjat ovat olleet, kertoo Hjelt. - Tosin hyllyjä selailemalla voi tehdä hyviä löytöjä.

Teksti: Eeva Sinerjoki