Tieteiden päivänä ajatukset kohtasivat

Kristian Kiili on Vuoden tutkija 2011. Tieteiden päivän yleisötapahtumissa oli väkeä vaihtelevanlaisesti.
29.9.2011

Päivällä olleeseen Metodikarnevaaliin osallistui kuulijoita koko salin täydeltä, kun taas Porin keskustassa järjestetyt jutut keräsivät seuraajia vähemmän. Päivää vaivannut runsas syyssade mitä luultavimmin vaikutti yliopistokeskuksen ulkopuolella järjestettyjen tapahtumien osallistujamäärään.

Toista kertaa yliopistokeskuksella järjestetty metodikarnevaali vei kuulijat metodien maailmaan Tampereen teknillisen yliopiston Kai Koskisen johdolla. Keskustelun alustajina toimivat Mika Nokelainen DIAKista, jo viime vuotisessa metodikarnevaalissa alustanut Satu Kalliola Tampereen yliopistosta, Anna Sivula Turun yliopistosta, Esa Puolamäki Turun kauppakorkeakoulusta ja Teppo Hjelt Porin tiedekirjastosta.

Ensimmäisen alustajan kunnian saanut Mika Nokelainen puhui tutkimusetiikasta. Nokelainen korosti, että vaikka tutkimusta saa tehd mistä tahansa, on tutkimusmetodien käytössä eettisiä sääntöjä, joita ei sovi rikottavan. Nokelaisen alustus viritti yleissävyn muille puhujille, ja tutkimusetiikkaa sivuttiin sen jälkeen tämän tästä.

Varsinkin Esa Puolamäen ja Satu Kalliolan alustukset, joissa sivuttiin toimeksiantajalle tehdyn tutkimuksen ongelmakohtia, pureutuivat myös tutkimuseettisiin kysymyksiin. Myös Teppo Hjeltin lähdekritiikkiin pureutunut alustus sai aikaan keskustelua, joka meni myös tutkimusetiikan poluille.

Metodikarnevaalin lopuksi järjestettiin Kai Koskisen johtama paneelikeskustelu, jossa käsiteltiin tutkijoiden verkostoitumista niin kasvokkain kuin myös verkossa.Keskustelussa olivat mukana jo aiemmin puhuneet Mika Nokelainen ja Anna Sivula ja heidän lisäkseen Mervi Vähätalo Turun kauppakorkeakoulusta ja Sari Östman Turun yliopistosta. Sähköiset mediat nähtiin ylipäätään tutkimustyössä välttämättömiksi ja yliopistojen niiden käyttöön laatimat ohjeistukset jäykkinä ja rajoittavina.

- Nuoren tutkijan tulee olla piittaamatta yliopistojen sosiaalisen median ohjeistuksista ja näin toimia edelläkävijänä, muotoili Anna Sivula kriitisesti.

Toisaalta paneelissa vallitsi konsensus siitä, että sosiaalisessa mediassa verkostoituminen muiden tutkijoiden kanssa ei ole välttämätöntä, jos se ei ole luontevaa. Mika Nokelainen koki sosiaalisen median itselleen turhaksi. Nokelainen mielestä netissä keskustelua ei voinut aukottomasti nähdä mielekkäänä.

- Nettikommentointi voi olla luovaa ja produktiivista tai sitten paskanjauhantaa ja niiden välinen ero on hyvin häilyvä, täräytti Nokelainen.

Iltatilaisuudessa juuret nousivat esiin

Myöhemmin illalla yliopistokeskuksessa järjestetyssä iltatilaisuudessa oli juhlapuhujana kasvatustieteiden professori ja Satakuntalaisen osakunnan inspehtori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta. Niemi korosti puheessaan perinteisiä teemoja, omien juurien ja koulutuksen tärkeyttä globaalissa maailmassa.

Iltatilaisuudessa myös jaettiin tunnustuksia. Akateeminen karhu -tiedekilpailun voitti Reetta Ylitalo Lavian lukiosta. Ylitalon voittajatyön aihe oli yksinäisyyden käsittely Tove Janssonin Muumi-kirjoissa. Myös yliopistokeskuksen vuoden tutkija palkittiin ja tämän kunnian vuonna 2011 sai oppimispelejä tutkinut Kristian Kiili Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Teksti: Vilho Pirttijärvi
Kuvat: Mikko Viitapohja