Opiskele tekniikan kandidaatiksi Porissa

Porin yliopistokeskuksessa syksyllä 2023 alkavassa koulutuksessa voit opiskella tietotekniikan kandidaatiksi (TkK).

Tietotekniikan kandidaatintutkinnon suorittaneet saavat diplomi-insinöörin tutkinnon suoritusoikeuden tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan Tampereen tai Turun yliopistoon. Tekniikan kandidaatintutkinto antaa pohjan hakeutua myös Tampereen yliopiston tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan, johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan Porissa sekä automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan Turussa.

Porissa alkavassa tekniikan kandidaattikoulutuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota yritysyhteistyöhön, joka mahdollistaa jo opintojen alusta alkaen verkottumisen alueen yritysten kanssa. Yritykset ovat olleet mukana myös tutkinnon suunnitteluvaiheessa.


Koulutukseen hakeutuminen

  • Suoritettava tutkinto on tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3+2v)
  • Koulutukseen haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa
  • Koulutukseen voivat hakea ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai muun toisen asteen tutkinnon suorittaneet
  • Hakukohteet ovat osa diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaa (DIA-yhteisvalinta)

Hakukohteet

Koulutuksen toteuttavat Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdessä kahden aidosti monitieteisen ja työmarkkinoilla arvostetun yliopiston vahvuuksia hyödyntäen. Sekä Turun että Tampereen yliopistoilla on oma hakukohde tähän koulutukseen yhteishaussa.

Molemmissa hakukohteissa on tarjolla 15 opiskelupaikkaa. Yhteisessä kandidaatinohjelmassa Porissa aloittaa siis syksyllä 2023 yhteensä 30 opiskelijaa.


Lisätietoja hakemisesta
Tampereen yliopiston hakijapalvelut >>
Turun yliopiston hakijapalvelut >>

Lisätietoja koulutuksesta
Sari Stenvall-Virtanen, koulutuspäällikkö, Turun yliopiston teknillinen tiedekunta
sari.stenvall-virtanen(at)utu.fi, p. 040 501 3757

Katariina Yrjönkoski, projektijohtaja, Porin yliopistokeskus
katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi, p. 050 318 2437


Alueen yritykset mukana koulutuksen toteuttamisessa

Porissa alkavassa tekniikan kandidaattikoulutuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota yritysyhteistyöhön, joka mahdollistaa jo opintojen alusta alkaen verkottumisen alueen yritysten kanssa. Yritykset ovat olleet mukana myös tutkinnon suunnitteluvaiheessa.

Yhteistyötä voi tehdä opintojen puitteissa monin eri tavoin, esimerkiksi pitämällä vierailuluentoja, tarjoamalla opiskelijoille harjoitustöiden ja myöhemmin kandidaatintutkielmien aiheita, tai työllistämällä tulevia tietotekniikan osaajia kesätöihin. Opintoihin voi sisällyttää myös opintopisteytettävää työharjoittelua.

Yhteistyö toteutetaan koko opintojen aikana suunnitellusti siten, että opintojaksoille valitaan yhteistyöyritykset jo ennalta. Opintojen myötä järjestetään myös kumppaniyritystapaamisia, joissa yritykset pääsevät tapaamaan niin opiskelijoita kuin toisiaan. Kumppaniyritykset ovat tärkeässä roolissa myös koulutuksen ja esimerkiksi harjoittelun kehittämisessä.

Oikea vaihe juurruttaa opiskelijat alueeseen ja sen työelämään on juuri opintojen kandivaihe. Silloin luodut suhteet työelämään usein kantavat ja parhaimmillaan johtavat valmistuvan opiskelijan työllistymiseen alueella toimivaan yritykseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset ovat mukana opintojen arjessa alusta asti. Kaikille kiinnostuneille yrityksille pyritään löytämään yhteistyömahdollisuus, mutta mukaan on hyvä ilmoittautua saman tien. Näin keskustelu yhteistyön tavoista voidaan aloittaa heti, ja löydetään sille niin opiskelijaa kuin yritystä parhaiten palveleva muoto.

Lisätietoja yritysyhteistyöstä
Sari Stenvall-Virtanen, koulutuspäällikkö, Turun yliopiston teknillinen tiedekunta
sari.stenvall-virtanen(at)utu.fi, p. 040 501 3757

Katariina Yrjönkoski, projektijohtaja, Porin yliopistokeskus
katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi, p. 050 318 2437