Todistus avaa yliopiston ovet

Sisäänoton uudistuksella tavoitellaan lisää hakijoita9.3.2011 Ainutlaatuisista oppiaineistaan kulttuuriperinnön tutkimuksesta, maisemantutkimuksesta ja digitaalisesta kulttuurista tunnettu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma...

Sisäänoton uudistuksella tavoitellaan lisää hakijoita

9.3.2011

Ainutlaatuisista oppiaineistaan kulttuuriperinnön tutkimuksesta, maisemantutkimuksesta ja digitaalisesta kulttuurista tunnettu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma erottuu muista nyt myös opiskelijavalinnaltaan. Opetusministeriön viime keväinen linjaus pääsykokeesta luopumisesta konkretisoituu ensimmäisenä Turun yliopiston vuonna 2001 perustetussa Porin yksikössä.

- Nuorten oppiaineiden on oltava dynaamisia ja mietittävä uudistuksia, perustelee sisäänoton muutosta digitaalisen kulttuurin professori Petri Saarikoski.

Tänä keväänä uudistetun opiskelijavalinnan toivotaan houkuttavan lisää potentiaalisia hakijoita Poriin. Samanaikaiset pääsykokeet useissa kaupungeissa ovat omiaan vähentämään pienen kaupungin vetovoimaa. Jos hakijan on valittava lähteekö hän Helsinkiin vai Poriin, vaaka kallistuu usein pääkaupungin puoleen.

Tavoitteena on siis kasvattaa hakijamäärää. Saarikosken mukaan useat potentiaaliset hakijat jättävät hakematta juuri pääsykokeen takia, vaikka oppiaineet kiinnostaisivatkin. Pääsykoe mittaa motivaation määrää, mutta kiinnostuksesta ja soveltumisesta alalle kertovat myös ylioppilastodistus ja lukiodiplomit.

Pääsykoekirja antaa hakijalle hakuoppaita syvemmän kuvan koulutuksen sisällöstä, mutta nekään eivät välttämättä esittele koulutusohjelmaa kattavasti.

- Opiskelijoiden kiinnostuksen herättämisessä maineella, viidakkorummulla ja internetillä on enemmän vaikutusta kuin pääsykoekirjalla, Saarikoski sanoo.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan otetaan myös 15 opiskelijaa erillisvalinnan kautta.

- Ammattikorkeakouluista ja avoimen yliopiston väylän kautta tulee huomattavan motivoituneita opiskelijoita, kertoo Saarikoski.

Koulutusohjelman sisällä opiskelijat ovat olleet hieman hämmentyneitä tapahtuvasta muutoksesta. Moni kokee pääsykokeettoman sisäänoton luovan eriarvoisuutta hakijoiden välille. Pääsykokeen kautta yliopistoon pääsemiseen ovat luottaneet etenkin ne, joiden ylioppilaskokeet eivät ole onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla.

Se, että opiskelijat valitaan tänä keväänä ilman pääsykoetta reaaliaineista ja diplomeista pisteitä antaen, ei välttämättä tarkoita sitä, että käytäntö pysyy juuri nykyisenlaisena.

- Tietysti seuraamme tilannetta ja jos sisäänotossa ilmenee muutettavaa säädämme mittareita tarpeen mukaan, Saarikoski kertoo.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman yhteis- ja erillisvalinta jatkuvat 12.4.2011 asti.

Teksti: Piritta Huhta