Tohtori työelämässä

Tohtori työelämässä – akateeminen ura vai yritysmaailma? Yliopistoista valmistuu yhä enemmän tohtoreita. Minne he lopulta sijoittuvat? On selvää, ettei yliopistosektori kykene enää työllistämään kaikkia. Kilpailu akateemisessa maailmassa on jo nyt...


Tohtori työelämässä – akateeminen ura vai yritysmaailma?

Yliopistoista valmistuu yhä enemmän tohtoreita. Minne he lopulta sijoittuvat? On selvää, ettei yliopistosektori kykene enää työllistämään kaikkia. Kilpailu akateemisessa maailmassa on jo nyt kovaa ja tulee todennäköisesti tulevaisuudessa kovenemaan entisestään. Yrityselämä ja muut yliopiston ulkopuoliset toimijat kohtaavat tulevaisuudessa yhä enemmän tohtoreita työnhakijoina. Työnhakijana tohtori kilpailee usein – erityisesti akateemisen maailman ulkopuolella - samoilla markkinoilla maistereiden kanssa. Lisäksi vallitseva taloustilanne hankaloittaa entisestään työn etsimistä niin Satakunnassa kuin muuallakin Suomessa. Tästä osoituksena on havaittu trendi siitä, että tiettyä työpaikkaa kohti tulleiden hakemusten määrä on viime aikoina noussut rajusti.

Mitä taitoja tohtorintutkinnon suorittanut voi markkinoida erottuakseen edukseen muista työnhakijoista, vaikkapa maistereista? Paitsi substanssiosaamista omalta alalta tohtorintutkinto tarjoaa eräitä yleispäteviä ja siirrettäviä taitoja, joista varmasti on hyötyä laajasti erityyppisissä tehtävissä. Tohtorintutkinnon suorittaminen opettaa analyyttisyyttä, paineensieto- ja kritiikinsietokykyä sekä kykyä työskennellä ja tehdä päätöksiä itsenäisesti. Se on prosessi, joka kasvattaa jokaista ihmisenä ja opettaa taitoja, joita ei heti osaisi liittääkään tohtorintutkinnon ansioksi. Näin ainakin itse koen.

Valinta akateemisen uran ja yrityselämän välillä on toisille itsestäänselvyys, mutta osa pohtii valintaa joko omasta tahdostaan tai pakotettuna. Jos valinta ei ole selvä liikkeelle voi lähteä vaikkapa pohtimalla sitä, mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä ja miksi. Mikä on unelmatyöni, vahvuuteni, ja oma osaamiseni ja mitkä ovat luonteenpiirteeni. Itsetuntemuksen rinnalla työelämän vaatimusten tunteminen on toinen tärkeä tiedostettava asia. Mitä yleisiä työelämätaitoja työelämä akateemisen uran ulkopuolella odottaa?. Elinkeinoelämän Keskusliiton Oivallus-hanke kartoitti näitä tulevaisuudessa tärkeitä työelämätaitoja. Kärkeen nousivat sellaiset asiat kuten vuorovaikutustaidot, verkosto-osaaminen, laaja-alaisuus ja asenteet. Perusasioita eikö totta? Pienimpään osaan jäivät taidot kuten huippuosaaminen, poikkitieteellisyys, ihmislähtöisyys tai substanssiosaaminen. Kärkeen nousseet asiat korostavat erityisesti ns. siirrettävien, mutta myös sosiaalisten taitojen merkitystä tulevaisuudessa. Vakaasti uskon oman kokemukseni perusteella, että tohtorintutkinto vastaa myös näihin haasteisiin tulevaisuudessa. Miten vain saada tämä markkinoitua myös työnantajille? Siinä jokainen akateeminen työnhakija on itse avainasemassa viemässä viestiä eteenpäin.

Salla Siivonen

Projektitutkija

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu