Tohtoritkin tarvitsevat työkokemusta

Pelkkä tohtorin tutkinto ei takaa työllistymistä Porin työvoimatoimiston työnantajapalveluissa työskentelevän työvoimaneuvoja Anne Helinin mukaan työnantajat hakevat harvoin tehtävään suoranaisesti tohtoria. – Lähtökohta on pikemminkin se, että...


Pelkkä tohtorin tutkinto ei takaa työllistymistä


Porin työvoimatoimiston työnantajapalveluissa työskentelevän työvoimaneuvoja Anne Helinin mukaan työnantajat hakevat harvoin tehtävään suoranaisesti tohtoria.

– Lähtökohta on pikemminkin se, että haetaan asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin, hän kertoo.

Helin näkee tohtorin tutkinnon osoituksena korkeimman opillisen oppiarvoituksen saavuttamisesta.
Tärkeää on sisäistää, minkä tyyppisiä tehtäviä voi milläkin oppiarvolla löytää ja tehdä.

– Tohtorin tutkinto ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että olisi käytännön asiantuntijuus saavutettuna.

Työnantajat painottavat Helinin mukaan sekä koulutuksen että monipuolisen työkokemuksen kautta kertynyttä asiantuntijuutta.

– On tärkeää, että on kerännyt erilaista työkokemusta. Valitettavan usein törmää siihen, että yliopistosta on juuri valmistunut henkilö, jolla on kovin vähän työkokemusta. Tässä on nähtävissä vielä lama-aikojen seurauksia. Työmahdollisuudet Satakunnassa eivät ole parhaat mahdolliset. Kannattaa pitää mielessä, että työkokemusta voi kartuttaa myös ulkomailta. Kaikki työkokemus on arvokasta.



Tarkkoja lukuja tohtorien työllistymisestä Satakunnassa vaikea löytää


Tarkkoja lukuja työllistyneistä tohtoreista Satakunnan alueella on vaikea löytää; nykyajan tohtorit ovat usein akateemisia pätkätyöläisiä. Monet Satakunnassa valmistuneet lähtevät erilaisiin projektitöihin erityisesti pääkaupunkiseudulle ja ulkomaille. Samalla he pitävät kuitenkin silmällä Satakunnassa avoinna olevia työpaikkoja.

– Juuri tohtoritason henkilöt harrastavat tätä kulkua. Monesti työtä ei heti valmistumisen jälkeen täältä löydy, mikä on tietenkin maakunnan kannalta huono asia. Täällä valmistuneet tohtorit ovat kuitenkin usein halukkaita työllistymään Satakunnassa, ja saan usein yhteydenottoja heiltä.

Eläköityminen vaikuttaa tohtorien kysyntään

Anne Helin suhtautuu positiivisesti tohtorien työllistymiseen tulevaisuudessa. Hän arvioi tohtorien kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. Helin korostaa, että yrityksistä kannattaa etsiä kasvun paikkoja. Olennaista on, että ollaan koko ajan tekemisissä myös yritysmaailman kanssa, ja kuunnellaan yrityksen tarpeita herkillä korvilla.

– Vuodesta 2010 eteenpäin jää kiihtyvällä vauhdilla asiantuntijoita eläkkeellä. Se varmasti vaikuttaa tohtorien kysyntään – ainakin uskoisin niin.


Teksti ja kuva: Joonas Josefsson