Tradenomista diplomi-insinööriksi

Tradenomista diplomi-insinööriksi – uusi muuntokoulutus alkaa syksyllä 2.2.2009 Ensi syksynä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikössä on mahdollista jatkaa opintoja tradenomista tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Uusi muuntokoulutus...


Tradenomista diplomi-insinööriksi – uusi muuntokoulutus alkaa syksyllä

2.2.2009

Ensi syksynä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikössä on mahdollista jatkaa opintoja tradenomista tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Uusi muuntokoulutus on tarkoitettu tietojärjestelmätieteen tai tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa tradenomin tutkinnon tai vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Vastaavaa koulutusta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa ja TTY Porin yksikön johtajan, professori Pekka Loulan mukaan kiinnostusta odotetaan laajalta alueelta. Tällä hetkellä yksikön opiskelijoista yli puolet tulee muualta kuin Satakunnasta.

Lisäoppia ja uusia uria

Muuntokoulutuksessa varsinainen opiskelu kestää kaksi ja puoli vuotta, ja tämän lisäksi tehdään lopputyö. Diplomi-insinööritutkinnon pääaineeksi voi valita joko ohjelmistotekniikan tai tietoliikenteen. Sivuainemahdollisuuksia Loula pitää hyvinä, sillä TTY Porin yksikön omia vaihtoehtoja, signaalinkäsittely, elektroniikka, tietoturva ja tuotantotalous, täydentää yliopistokeskuksen ristiinopiskelumahdollisuus.

– On kiinnostavaa nähdä, miten tietojenkäsittelytieteen ammattilaiset kokevat kouluttautumismahdollisuuden, jonka perusta on teknis-luonnontieteellisessä teoriassa sekä vahvassa insinööritieteessä. Yliopistotasoinen tutkinto avaa mahdollisuuksia urakiertoon, ylenemiseen ja uusiin polkuihin työelämässä, Loula kuvaa.

Uudella kulutusohjelmalla laajennetaan tekniikan alan opetuspohjaa ja luodaan uusia väyliä tietotekniikan diplomi-insinööritutkintoon, tällä kertaa erityisesti tradenomeille.

– TTY Porin yksikkö on erikoistunut muuntokoulutukseen, se tunnetaan ja sitä pidetään hyvänä, Loula lisää.

Valmistuneilla hyvä työtilanne

Tietotekniikasta valmistuneiden diplomi-insinöörien työmarkkinatilanne on Loulan mukaan erittäin hyvä, ja valmistuneet ovat lähes sataprosenttisesti työllistyneet koulutusta vastaavaan työhön. Kauppakamareiden keväällä 2008 tekemän yrityksille suunnatun ICT-barometritutkimuksen mukaan erityisesti Satakunnassa tarvitaan ammattitaitoista ICT-alan työvoimaa.

– Tietotekniikkaosaajien tarve on pysynyt hyvänä verrattuna muuhun teollisuuteen. Tämän alan osaajia tullaan tarvitsemaan myös jatkossa, sillä esimerkiksi yritysten ja asiakkaiden välisiin client-server –palveluratkaisuihin tulee tietotekniikkapalvelusovelluksia entistä enemmän. Kyse on lähinnä siitä, miten suomalaiset yritykset pärjäävät kilpailussa, globaalisti kysyntä kasvaa joka tapauksessa, Loula tiivistää.


Teksti: Anna Väisänen