TTY edelläkävijänä etälääketieteessä

Porissa kehitellään leikkaussaliympäristön langattoman tiedonsiirron sovelluksia 5.2.2008 Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön Tietoliikenteen tutkimuskeskuksessa (Telecommunication Research Center, TRC) on jo vuosikausia tehty...


Porissa kehitellään leikkaussaliympäristön
langattoman tiedonsiirron sovelluksia

5.2.2008

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön Tietoliikenteen tutkimuskeskuksessa (Telecommunication Research Center, TRC) on jo vuosikausia tehty uraauurtavaa työtä lääketieteessä ja erityisesti leikkaussaliympäristössä hyödynnettävän langattoman tiedonsiirron parissa.

– Olen itse aloittanut etälääketieteen parissa vuonna 1999 tehdessäni diplomityötäni, joka koski videoneuvottelujärjestelmien hyödyntämistä kirurgikonsultaatiossa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että potilaat olivat Noormarkun terveyskeskuksessa ja kirurgi teki diagnoosit ja hoito-ohjeet videoneuvottelujärjestelmien avulla Satakunnan keskussairaalasta Porista käsin, selvittää maaliskuun alusta itsekin Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelukseen suunnittelijaksi siirtynyt tutkija Nina Halín.

Omaa etälääketieteen
tuotekehitystä

Yksi esimerkki etälääketiedehankkeista on vuosina 2003–2006 TRC:llä EAKR-rahoituksella yhdessä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa toteutettu hanke nimeltä Langaton leikkaussali.

– Hankkeen tarkoituksena oli nimensä mukaisesti saada piuhat pois leikkaussalista. Lähdimme aluksi hakemaan jo olemassa olevia potilasmonitorointiin tarkoitettuja langattomia ja reaaliaikaisia laitteita ja totesimme, ettei niitä ole. Kaliforniasta sitten löysimme laitteen nimeltä LifeShirt, jota testasimme kymmenellä potilaalla leikkaussalissa ja kymmenen ihmistä piti laitetta myös leikkaussalin ulkopuolella kahdeksan tuntia, Nina Halín kertoo.

– Potilailta luonnollisesti kysyttiin suostumus laitteen käyttöön ja olin itse jokaisessa leikkauksessa mukana valmiina ottamaan laitteen pois, mikäli niin olisi haluttu.

LifeShirt osoittautui erittäin käyttökelpoiseksi tuotekonseptiksi. Tutkijat havaitsivat tällaisen mallin säästävän sekä hoitajien työtehtäviä että lisäävän potilasturvallisuutta, koska potilas voi esimerkiksi WC:ssä käydessään olla kiinni tarvittavissa elintoimintoja seuraavissa laitteissa langattomasti.
LifeShirtin lisäksi porilaiset tutkijat ovat testanneet muitakin etälääketieteeseen liittyviä laitteita, joista osa on osoittautunut toimiviksi, osa ei.

– Esimerkiksi eräässä bluetooth-tekniikkaan perustuvassa laitteessa yhteys ei pitänyt, mikä ei tietenkään ole etälääketieteessä hyväksi, Halín sanoo.

Näiden laitteiden tutkimuksen pohjalta TRC:ssa on kehitetty oma etälääketieteen laite, josta on parhaillaan sisällä keksintöilmoitus ja patenttihakemusta valmistellaan

Robotista saatu
hyviä tuloksia


Etälääketiedettä on sovellettu TRC:n ja Satakunnan sairaanhoitopiirin hankkeissa muun muassa Satakunnan keskussairaalassa Porissa. Yksi etälääketieteen laitteista on ensimmäisenä Euroopassa vuonna 2006 Satakunnan keskussairaalaan hankittu leikkaussalirobotti, joka pitää endoskopiakameraa ja liikkuu kirurgin päässä olevan pannan sekä jalalla painettavan pedaalin avulla.

– Normaalistihan laitteita leikkaussalissa pitää leikkaussalihoitaja. Ihmiskäsi kuitenkin väsyy, mutta robotti ei, vaan se pysyy samassa paikassa vaikka tunteja. Tämä on lähtökohta, josta tätä laitetta on lähdetty kehittämään, selvittää Halín.

Leikkaussalirobotista on saatu paljon hyviä tuloksia. Robotin avulla leikkaussalilääkärit pystyvät työskentelemään rentoutuneemmin, leikkausajat lyhenevät ja lisäksi se vapauttaa lääkärin molemmat kädet operointiin.

Myös lääketieteen
opiskelijat hyötyvät


Leikkaussalirobotin lisäksi TRC ja Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat eri hankkeidensa myötä hankkineet muun muassa järjestelmän, joka pystyy tallentamaan kameran avulla sekä still- että liikkuvaa kuvaa ja joka mahdollistaa leikkauksen reaaliaikaisen seurannan kahdelta eri katselupisteeltä.

– Satakunnan keskussairaalahan on opetussairaala. Tämä menetelmä mahdollistaa sen, että lääkäriopiskelijat voivat seurata leikkausta etäältä, mikä puolestaan helpottaa työskentelyä ahtaissa leikkaussaleissa, Halín huomauttaa.


Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg