Tuntematon saaristo -kirja

Humanistien julkaisu tekee tuntematonta saaristoa tutummaksi (10.11.2006)Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella juhlittiin Tuntematon saaristo. Selkämeren saariston eletty maisema –kirjan julkaisemista 10.11.2006. Kirja...


Humanistien julkaisu tekee tuntematonta
saaristoa tutummaksi
(10.11.2006)

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella juhlittiin Tuntematon saaristo. Selkämeren saariston eletty maisema –kirjan julkaisemista 10.11.2006.
Kirja sai alkunsa maisemantutkimuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan kiinnostuksesta Selkämeren kansallispuistohankkeeseen.

– Meille tuli silloin ajatus, että ”tarttis tehdä jotakin”. Silloin, kirjaprojektin alkuvaiheilla, meillä oli paljon opiskelijoita, jotka olivat tekemässä pro seminaari – työtään ja heistä saatiin hyvä ryhmä kasaan. Samaan aikaan vielä kulttuuriperinnöntutkimuksen puolella oli merenkulkuun liittyvä kurssi, joka osaltaan tuki tätä hanketta, selvittää maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen kirjan syntyhistoriaa.

Kirjahanke pyörähti toden teolla käyntiin, kun sille myönnettiin ESR-rahoitusta. Kirjaa ei kuitenkaan tehdä ainoastaan yhteisen aiheen pohjalta, vaan kaiken yliopistotyön pohjalla on oltava tutkimus. Pitää olla tutkimuksellinen näkemys siitä, mihin suuntaan ollaan menossa.

Tuntematon saaristo –teoksessa Selkämeren alueen maisemaa, sen historiaa ja nykypäivää käsitellään sekä luonnon että kulttuurin kannalta.
Teoksessa on sekä Turun yliopiston opiskelijoiden että alan ulkopuolisten asiantuntijoiden tekstejä ja valokuvia.
– Tällainen korkeatasoinen ja alusta loppuun saakka suunniteltu kuvitus on olennainen osa kirjan tekemistä, sanoo Häyrynen.

Opettavainen projekti

Professori Maunu Häyrysen, opiskelija Elina Mustalammen ja suunnittelija Elisa Brukin lisäksi hankkeesta on ollut vetovastuussa opiskelija Elina Luotonen.

– Kirjoitin teokseen artikkelin aiheesta Vapaa-ajankalastajan Oura, osana pro gradu –työtäni.
Sen lisäksi olin tässä projektissa sihteerinä editoimassa muita tekstejä.

Elina Luotonen koki kirjan tekemisen opettavaisena ja hyvänä prosessina.
– Opin tarkemmin lukemaan, kirjoittamaan paremmin ja analysoimaan tekstejä. Jopa omaani, mikä on erittäin vaikeaa, Elina Luotonen naurahtaa.

Luotonen voisi kuvitella itsensä hyvinkin tulevaisuudessa vastaavanlaisissa työtehtävissä.
– Kyllä ehdottomasti. Tällainen olisi aivan unelmaduuni ja ominta itseäni. Olenkin tällä hetkellä kirjoittamassa toista artikkelia Historialliseen Aikakauskirjaan, kertoo Luotonen.

Tismallisia ja täsmällisiä
kulttuurintekijöitä

Vinkiksi vastaavia kirjahankkeita suunnitteleville voi Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen opiskelijoita suositella tekijöiksi.
– Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat tottuneita toimimaan ulkopuolisten kanssa ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti. Myös kustantaja kehui opiskelijoiden kirjoitustaitoa ja kuvitusta, kehaisi Häyrynen.

Satakuntaliiton Esko Pennanen oli samoilla linjoilla.
– Jos ihmisillä on ollut joitain ennakkokäsityksiä kulttuurista tai kulttuurin tekijöistä, niin täytyy sanoa, kun ollut tekemisissä tämän laitoksen väen kanssa, niin ne stereotypiat eivät pidä alkuunkaan paikkaansa. Tämä on tismallista, täsmällistä ja kunnollista väkeä, kiitteli Pennanen.

Konkreettisen kirjan, opintopisteiden ja julkaisumeriitin lisäksi Maunu Häyrynen mainitsee kirjan lunastavan paikkansa yliopiston kolmannen tehtävän, vaikuttavuuden, saavuttajana.
– Keskustelun herättäminen, kritiikki ja se, että saattaa joku ehkä kirjaa lukiessaan vielä lähteä pohtimaan tällaisia asioita, kuten vaikkapa saaristoa ja satakuntalaista identiteettiä, huomauttaa Häyrynen.


Tuntematon saaristo –teos valmistui yhteistyössä Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineen, ESR:n, Satakuntaliiton sekä Eurajoen, Luvian, Merikarvian, Porin ja Rauman kuntien yhteisenä hankkeena.

Teksti ja kuvat Eija Hammarberg