TurKo-hanke poiki turvallisuusalan portaalin

TurKo-hanke poiki turvallisuusalan portaalin Turvallisuusalaa on vaikeaa rajata tarkkoihin raameihin. Usein sen ymmärretään käsittävän poliisin ja pelastuslaitoksen lisäksi lähinnä valvontakamerat ja myymälävartijat. Tampereen Teknillisen Yliopiston (...


TurKo-hanke poiki turvallisuusalan portaalin

Turvallisuusalaa on vaikeaa rajata tarkkoihin raameihin. Usein sen ymmärretään käsittävän poliisin ja pelastuslaitoksen lisäksi lähinnä valvontakamerat ja myymälävartijat. Tampereen Teknillisen Yliopiston (TTY) Porin yksikön TurKo-hankketta vetävät koulutuspäällikkö Minna Haapakoski ja koordinaattori Petri Linna kuitenkin kertovat, että ala on huomattavan monitahoinen. Juuri nyt alalla puhutaan esimerkiksi syrjäytymisestä ja kyberturvallisuudesta. TurKo-hanke, tarkemmin ottaen turvallisuus-alan tutkimuksen ja koulutuksen verkoston koordinointi -hanke pyrkiikin kokoamaan yhteen kaikki ne tahot, jotka tuntevat kuuluvansa alalle.

Akateemista koulutusta turvallisuusalalle

Turvallisuusalan edistäminen lähti TTY:n osalta liikkeelle Porissa jo vuonna 2005.

- Porin kaupunki järjesti ison kokouksen, jossa oli turvallisuusalan toimijoita ympäri Suomen. Siellä todettiin, että turvallisuusala tarvitsee akateemista koulutusta, Minna Haapakoski muistelee.

Tehtävä ohjattiin Porin TTY:n Edupointille, joka järjestää täydennyskoulutusta muun muassa yritysjohtamisen alalla. Turvallisuusalalle pyrittiin tämän jälkeen saamaan monen yliopiston yhteistyönä toteutettava maisterikoulutus, mutta opetusministeriö linjasi, että tutkintoon johtavan koulutuksen hoitavat ammattikorkeakoulut. Yliopistot keskittyvät täydennyskoulutukseen.

Avoimen periaatteen verkosto

Turvallisuusalan kentältä tuli kuitenkin edelleen viestiä, että koulutusta ja tutkimusta tarvitaan lisää.

- Järjestimme kolme isoa seminaaria vuosina 2008–2009, jossa todettiin verkostomaisen työskentelymallin olevan hyvä. Turvallisuus on niin laaja käsite, että alan ihmisten on hyvä kokoontua yhteen keskustelemaan asioista, Haapakoski sanoo.

Keskusteluyhteyksien luomiseksi lähdettiin kehittämään tutkimuksen ja koulutuksen verkostoa, joka toimii avoimuuden periaatteella. Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua kehitystyöhön.

- Suuri ponnistuksemme on Turva Pro -portaali. Se on työskentelyalusta, josta löytyy koulutukset sekä tapahtumat, ja siellä voi keskustella LinkedIn-alustalla, Haapakoski kertoo.

Elävää keskustelua Turva Pro:ssa

Turva Pro -portaalia on käyty esittelemässä ympäri Suomea, ja se on herättänyt laajaa kiinnostusta viimeistään syksystä lähtien, kun sitä on alettu tuomaan kunnolla esille.

- Portaalipalvelu alkaa olla siinä pisteessä, että se ruokkii itse itseään. Olemme tavallaan kehittäneet koko ajan siihen uusia palveluita, ja periaate on ollut se, että viedään palvelu raakileenakin portaaliin, kertoo hankkeen teknisestä puolesta vastaava Linna.
Minna Haapakosken ajatuksissa on elävä portaali, jossa käydään keskusteluja, joiden perusteella järjestettäisiin tapahtumia sekä muita toimenpiteitä.

- Verkoston toiminnan kautta voisivat nousta ne tarpeet, joita eri puolilla on. Visio on, että saadaan mukaan hyvinkin erilaisia tahoja, joilla saattaa olla aivan erilaisia näkemyksiä, hän luonnehtii.

Turva Pro -verkostosta hankkeita

Turvallisuusala nähdään ministeriöitä myöten tulevaisuuden alana. Yritykset panostavat turvallisuuteen jo siksikin, että se nähdään kilpailutekijänä markkinoilla. Yritystoimintojen siirtyminen verkkoon tuo myös mukanaan vakavia turvallisuusriskejä. Petri Linna näkee kuitenkin yrityksillä olevan hankaluuksia löytää osaavaa turvallisuusalan henkilöstöä. Turva Pro:n kautta sekä koulutus että tiedotus saavat mahdollisuuden kehittyä.

- Tulevaisuudessa olisi hienoa, jos nimenomaan Turva Pro -verkosto voisi järjestää hankkeita, joissa on mukana useita yliopistoja, eikä vain yksi.
Kutsu verkostoitumaan ja keskustelemaan käy nyt kaikille alan tekijöille, kuten opistoille, tutkimuslaitoksille, viranomaisille, yrityksille, asiantuntijoille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille.

Teksti: Teijo Rantanen