Turvallisuusala kaipaa maisteritason koulutusta

Opiskelijoiden työtausta tuo vuorovaikutusta turvallisuuskoulutukseen (9.2.2007)Vuonna 2005 toteutettiin selvityshanke, jossa kartoitettiin laaja-alaisen, monitieteisen turvallisuusalan yliopistotasoisen koulutuksen tarvetta Suomessa. Selvityksen...


Opiskelijoiden työtausta tuo
vuorovaikutusta turvallisuuskoulutukseen
(9.2.2007)


Vuonna 2005 toteutettiin selvityshanke, jossa kartoitettiin laaja-alaisen, monitieteisen turvallisuusalan yliopistotasoisen koulutuksen tarvetta Suomessa. Selvityksen tuloksena havaittiin monilla turvallisuusalan toimijoilla olevan puute oman alansa ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Ensimmäinen turvallisuusalan maisteriohjelman pilottikoulutus aloitettiin Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön täydennyskoulutuskeskus Edupointin järjestämänä huhtikuussa 2006. Vastaavaa koulutusta ei muualla Suomessa järjestetä.

– Suurin tarve oli julkishallinnon toimijoilla. Heillä ei ole turvallisuusalan ylemmän korkeakoulun koulutusta. Poliiseille kyllä löytyy kaksi maisteriohjelmaa, mutta pelastuspuolella on korkein koulutusaste AMK-tasoinen koulutus ja hätäkeskuspäivystäjillä vain ammatillinen koulutus, selventää koulutusjohtaja, DI Jari Lahti.

Koulutukseen saatiin rahoitus Satakunnan TE-keskuksesta. Pilottikoulutus herätti niin suurta kiinnostusta, että toinen koulutusohjelma aloitettiin lääninhallituksen rahoituksella jo elokuussa 2006.

Turvallisuusalan toimijoille
monitieteistä koulutusta

Turvallisuusalan koulutus on suunnattu alalla työskenteleville henkilöille, jotka toimivat esimiestehtävissä tai tähtäävät niihin. Yhteensä koulutusohjelmissa on noin viisikymmentä opiskelijaa muun muassa poliisitoimesta, pelastustoimesta, SPR:stä, maanpuolustuksesta ja yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä.

– Opiskelijat ovat kokeneet vahvuudeksi toistensa erilaiset taustat. Näin he pystyvät peilaamaan oman työyhteisönsä työskentelytapoja muiden vastaaviin, kertoo koulutussuunnittelija Minna Haapakoski.

Samoin koulutuksen toteuttamisessa on mukana monia eri tahoja, joiden kautta tulee laaja-alaisuutta ja monitieteisyyttä.

– Tällä hetkellä mukana ovat Tampereen teknillisen yliopiston Tampereen ja Porin yksiköt, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, maanpuolustuskorkeakoulu ja Tampereen yliopisto, Jari Lahti luettelee.

Varsinaisessa maisteriohjelmassa edellisten lisäksi ovat mukana Turun yliopiston oikeustieteellinen ja Tampereen yliopiston johtamistieteen laitos.
Työelämän ohella käytävässä koulutuksessa opiskelijat opiskelevat turvallisuusalaa laaja-alaisesti. Opetussisällöissä on esimerkiksi strategiatyötä, talousjohtamista, kansainvälisyyttä, riskien hallintaa ja siviilikriisinhallintaa.
 
– Opiskelijamme ovat todella aktiivisia ja motivoituneita ja tekevät hirveästi töitä koulutuksen eteen. On hienoa nähdä, miten he todella haluavat oppia, Minna Haapakoski iloitsee.

Pilottiohjelman koulutussisällöissä otetaan huomioon opiskelijoiden toiveita ja tarpeita.
– Selkeästi suurimmat tarpeet liittyvät johtamiseen ja esimiestyöhön, toisaalta opiskelijat ovat toivoneet myös turvallisuusalan viimeisimpiä ja uusimpia asioita ja kansainvälistymiseen liittyvää koulutusta, Haapakoski kertoo.

Maisteriohjelmassa useita
suuntautumisvaihtoehtoja

Suunnitteilla oleva maisterikoulutus olisi tarkoitus aloittaa vuonna 2008. Maisteriohjelman käytyään siihen osallistuvat opiskelijat tulevat opiskelemaan perusopintoina laaja-alaisesti turvallisuusalaa ja syventävinä valitsemansa kohdeyliopiston opintoja.

– Jos opiskelija on esimerkiksi tekniikasta kiinnostunut, hän valitsee teknisen puolen ja valmistuu diplomi-insinööriksi, selventää Jari Lahti tulevan maisteriohjelman suuntautumisvaihtoehtoja.

Maisteriohjelman opiskelijoilta vaaditaan taustalle kandidaatin tai vastaavan tutkinto, kuitenkin ohjelmaan voi hakeutua, vaikka tämä perusedellytys ei täyttyisikään.

– Tarkoitus on, että tähän tulee sellainen verkosto, joka koordinoi paitsi opetusta ja tutkimusta, myös opiskelijoiden mahdollisia täydentäviä opintoja, jotta he tietävät mitä heidän pitää opiskella, Lahti kertoo.

Maisteriohjelman jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa aina tohtorintutkintoon saakka.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg