Turvallisuusalalle maistereita Porista

TURVALLISUUSALALLE MAISTEREITA PORISTA 3.4.2006 Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edupoint tarjoaa monipuolisia valmiita koulutuskokonaisuuksia yritysten ja laitosten johto- ja esimiestehtävissä oleville. Kouluttajina toimivat...

TURVALLISUUSALALLE MAISTEREITA PORISTA

3.4.2006

Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edupoint tarjoaa monipuolisia valmiita koulutuskokonaisuuksia yritysten ja laitosten johto- ja esimiestehtävissä oleville. Kouluttajina toimivat yliopistojen asiantuntijat sekä elinkeinoelämän eri alojen asiantuntijat.

Asiakkaan päämääriä parhaiten palvelevat kehittämisratkaisut syntyvät avoimessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Turvallisuusalan maisterikoulutuksen suunnittelun käynnistäminen on osoitus tämänkaltaisesta yhteistyöstä, jonka tuloksena Porin yliopistokeskuksesta olisi lähivuosina valmistumassa turvallisuusalan maistereita laaja-alaisessa ja monitieteisessä opinto-ohjelmassa. Tämänkaltaista opetusta ei Suomessa ole muualla. Ennen maisteriohjelmaa käynnistyy pilottijakso. Sen ensimmäinen osio on alkamassa tässä kuussa.

Tarve syntyi kentällä

Porissa toimiva Hätäkeskusyksikkö on toiminut eräänä turvallisuusalan maisterikoulutushankkeen käynnistäjänä. Ylemmän toimihenkilöstön maisterikoulutukseen on tarvetta myös pelastustoimessa sekä puolustusvoimissa ja siviilikriisihallinnossa. Tarkoitus on luoda koulutusohjelma työn ohessa suoritettavaksi. Lähiopetuspäiviä tulee olemaan noin kaksi/3-4 viikkoa, joten opintojen eteneminen ei vaikeuta työssäkäyntiä. Opetus tapahtuu pääasiassa Porissa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija hakee haluamansa yliopiston ohjelmaan ja valmistuu maisteriksi.

Hakijoita pilottijaksolle on ollut runsaasti, ja kaikille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua jakson opetukseen. Täten maisteriohjelman sisältöjä on helpompi palautteen pohjalta muokata valmiiksi. Kolmesta neljään vuoteen kestävä maisterikoulutus on suunnitteluvaiheessa, mutta maakunnassa toimivat yhteistyötahot (esim. Säkylän Varuskunnan Nopean toiminnan joukot, siviilikriisihallinto, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä Suomen Ilmailuopisto Oy) ovat koulutusohjelman kannalta merkittäviä asiantuntijatahoja.

Tulevaisuudessa valtion tomintojen hajauttaminen saattaa turva-alan maisterikoulutuksen johdosta siirtää pelastustoiminnan hallintoviraston Satakuntaan.

Maakunnallinen vaikutus lisääntymässä

Edupointin koulutusjohtaja Jari Lahti on toiminut Porin yliopistokeskuksen sisällä eri työtehtävissä vuodesta 1997 lähtien. Vuosiin on kertynyt opetus-, tutkimus- ja hallintotehtäviä. Kymmenen vuoden aikana on henkilökuntamäärä lähes tuplaantunut ja yksiköitä on tullut jatkuvasti lisää. Lahti näkee jatkuvan muutoksen kiinnostavana. Tulevaisuudessa ollaan uusien muutosten edessä, sillä ikäluokat pienenevät ja koulutuksen suunnittelua ja toteutusta tulee mukauttaa tähän.

Yliopistokeskuksen vaikutusta Poriin ja maakuntaan Lahti hahmottaa seuraavasti:

- 1980-luvulta tähän päivään tultaessa on yliopiston vaikutus elinkeinoelämän rakenteeseen ollut merkittävä, mistä osoituksena on esimerkiksi uusien yritysten perustaminen Poriin sekä välilliset vaikutukset palveluelinkeinoihin. Muutto Puuvillan tiloihin profiloi yliopisto-opetuksen selkeämmin myös kaupunkilaisten mielissä.

Keskustelun seurauksena syntyi ajatus kevään koittaessa kysellä porilaisilta kadunkulkijoilta miten paljon yliopistokeskuksesta yleensä tiedetään.

Teksti: Eeva Sinerjoki