Tutkijakoulu tekee tohtoreita

”Väitöskirja on ensisijaisesti osoitus kyvykkyydestä” Tutkijakoulun vetäjä Jari Palomäellä on vankka usko tohtoreihin8.5.2007Porin yliopistokeskuksen tutkijakoulua vetävä, vanhempi tutkija, filosofian tohtori Jari Palomäki on huomannut, että...

”Väitöskirja on ensisijaisesti osoitus kyvykkyydestä”

Tutkijakoulun vetäjä Jari Palomäellä on vankka usko tohtoreihin
8.5.2007

Porin yliopistokeskuksen tutkijakoulua vetävä, vanhempi tutkija, filosofian tohtori Jari Palomäki on huomannut, että väitöskirja merkitsee ihmisille eri asioita. Eräille väitöskirja on tieteellisen uran alku ja toisille taas sen loppu. Palomäki on ollut vuodesta 2002 mukana reilun kymmenen väitöskirjan valmistumisessa.

– Erilaiset jatko-opiskelijat painottavat väitöskirjatyössä joko enemmän tieteellistä näkökulmaa tai tavoittelevat vain tohtorin tutkintoa pätevyysmielessä, toteaa Jari Palomäki.

Väitöskirjan tekijöistä osa pyrkii aktiivisesti jäämään yliopistoon töihin, toiset taas ovat jo väitöskirjaa tehdessään työelämässä yliopiston ulkopuolella. Kurssit pyritäänkin järjestämään aikataulullisesti siten, että ne sopisivat kaikille. Näin väitöskirjasta hyötyvät parhaiten sekä jatko-opiskelijan työnantaja että jatko-opiskelija itse.

Tutkijakoulu perustuu mentorointiin

Porin yliopistokeskuksen tutkijakoulu perustuu mentorointiin. Mentor on vanhempi, kokenut tutkija, joka antaa mahdollisuuden nuorelle tutkijalle oppia tutkimustyötä mentorin mallin avulla. Palomäki pitää tätä erittäin hyvänä tapana väitöskirjatyöskentelyä ajatellen.

– Myös Porin yliopistokeskuksen monipuolisuus takaa hyvän koulutuksen. Lisäksi meillä on erittäin vahvat yrityskontaktit sekä Suomessa että ulkomailla.

Palomäki painottaa väitöskirjan olevan ensisijaisesti osoitus kyvykkyydestä.

– Väitöskirjaa tehdessään jatko-opiskelija kehittyy todella paljon – niin tiedollisesti, taidollisesti kuin ihmisenäkin.

Väitöskirjaa laativan jatko-opiskelijan tulee kyetä näkemään suuria kokonaisuuksia. Tällaiselle jatko-opiskelijalle on työelämässä sopiva tehtävä, jossa voi toimia luovasti ja käyttää tätä kykyään kokonaisuuksien hahmottamiseen. On olemassa myös ihmisiä, jotka mieluummin keskittyvät työssään suorittamiseen ja yksityiskohtiin. Jokaisen on löydettävä oma luontainen tapansa ja tehtävä arvovalinnat sen mukaisesti.

– Elämä on otettava omiin käsiin, ja mietittävä, mikä itselle on oikeasti tärkeää.

Tohtoreita liikaa Satakunnan tarpeisiin?

Palomäen mielestä Suomessa tuijotetaan liikaa valmistuneiden tohtorien lukumääriä. Ratkaisevaa ei ole määrä, vaan laatu. Palomäki ei ole huolissaan ainakaan omien mentoroitaviensa työllistymisestä.

– Olen sitä mieltä, että ainakin jokainen Porin yliopistokeskuksesta tohtoriksi valmistunut on pätevä ihminen, joka kykenee työllistymään ja joka myös kannattaa työllistää eli on sen arvoinen.

– Tärkeämpää kuin oppiarvot on se, mitä tosiasiassa osaa. Jos vain hyviä ihmisiä löytyy, niin minun puolestani jokainen satakuntalainen voi lukea itsensä tohtoriksi, Jari Palomäki toteaa lopuksi.

Näkökulma: Pelkkä tohtorin tutkinto ei takaa työllistymistä.

Teksti: Joonas Josefsson