Yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen merkkipaaluja Porissa

Yliopistollinen toiminta Porissa alkoi vuonna 1983, jolloin Tampereen teknillinen korkeakoulu aloitti tutkimus- ja koulutustoiminnan Porin koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Porin yliopistokeskuksen toiminta käynnistyi 1.1.2003.

Toimintaa on kehitetty yhteistyössä opetusministeriön kanssa nykyiseen muotoonsa, jossa kaksi emoyliopistoa tekee tutkimusta ja tarjoaa siihen perustuvaa opetusta.

Yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen merkkipaaluja Porissa

2020

Yliopistokeskuksen tiloissa alkoi keväällä remontti, jossa uudistettiin mm. kirjastoa ja aulatiloja. Lisäksi yliopistot tiivistivät tilojaan ja osasta tiloja luovuttiin. Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman nimi muuttui tutkinto-ohjelmaksi. Kesäkuussa Aalto-yliopiston toiminta päättyi Porin yliopistokeskuksessa.

2019

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 yhdeksi Tampereen yliopistoksi. Yhdistyminen näkyi myös Porin yliopistokeskuksessa, jossa yliopistojen toiminta jatkui yhden nimen alla. Tarmo Lipping nimitettiin virallisesti Porin yliopistokeskuksen johtajaksi.

Vuonna 2019 tuli kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun yliopistollinen tutkimus- ja opetustoiminta Porissa siirtyi vanhan Puuvillatehtaan kortteliin.

2018

Yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta siirtyi Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtoriksi. Yliopistokeskuksen johtajaksi siirtyi väliaikaisesti varajohtaja, professori Tarmo Lipping. Yliopistokeskuksen uudistuneet verkkosivut avattiin marraskuussa.

2016
Kirjaston toimintakonsepti muuttui ja kirjastotoiminta Porin yliopistokeskuksessa siirtyi Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston alta yliopistokeskuksen omaksi toiminnaksi. Muutoksen yhteydessä Porin tiedekirjastosta tuli Porin yliopistokeskuksen kirjasto.

2015
Toimintakertomus issuu.com-palvelussa >

Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto perustivat yhteisen pelillistämisen professuurin. Satakunnan korkeakoulusäätiö osallistui professuurin rahoittamiseen lahjoitusvaroin. Professuuriin valittiin taloustieteiden tohtori Juho Hamari.

Porin tiedekirjasto muuttui 24/7-omatoimikirjastoksi, johon opiskeljoilla ja henkilökunnalla on pääsy vuorokauden ympäri omalla sähköavaimellaan.

2014
Toimintakertomus issuu.com-palvelussa >

Yliopistokeskuksen monivuotinen johtaja Harri Peltoniemi siirtyi Kansallisen arviointikeskuksen johtajaksi. Marraskuun alussa yliopistokeskuksen johtajana aloitti professori Jari Multisilta.

Kansainvälinen opiskelijavaihto jatkui: 24 opiskelijaa 11 eri yliopistosta saapui syksyllä Saksasta, Ranskasta, Tšekistä, Espanjasta ja Puolasta ERASMUS -vaihtoon Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselle ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikköön.

Yliopistokeskuksen tilat remontoitiin ja samalla luovuttiin noin 1700 neliöstä. Syksyllä otettiin käyttöön yliopistojen yhteinen tenttiakvaario, jonka avulla pystytään lisäämään joustavuutta opintosuorituksissa.

2013
Toimintakertomus issuu.com-palvelussa >

Vuosi 2013 oli yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen 30-vuotisjuhlavuosi Porissa. Marraskuussa 1983 aloitti toimintansa silloisen Tampereen teknillisen korkeakoulun alainen Porin koulutus- ja tutkimuskeskus.

Porin yliopistokeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2003 alussa, joten Porin yliopistokeskus sekä sille tukipalveluja tuottava palvelukeskus viettivät kymmenvuotisjuhlavuotta.

Yliopistokeskuksen toimitila- ja tietotekniikkapalveluja alkoi hoitaa 1.7.2013 alkaen RTK-Palvelu Oy. Tukipalveluja vuodesta 2003 asti tuottanut Prizzpoint Oy jatkaa palvelukokonaisuuden alihankkijana yhteistyösopimuksella RTK-Palvelu Oy:n kanssa.

Opiskelijajärjestöistä Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry, alkuperäiseltä nimeltään Porin tietoteekkarit ry, vietti 25-vuotisjuhliaan. 10-vuotisjuhliaan viettivät Porin teekkarit Potka ry ja Porin Kylterit Porky ry.

Vuotta 2013 leimasi keskustelu Porin yhteisestä korkeakoulukampuksesta. Toimitilat kilpailutettiin lopulta Satakunnan ammattikorkeakoululle ja yliopistoille varattiin mahdollisuus tulla mukaan myöhemmin.

Syksyllä 2013 Porin yliopistokeskus vastaanotti ensimmäiset kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Tampereen teknillisen yliopiston tiedekuntauudistuksen myötä Porin yksiköstä tuli 1.1.2013 alkaen Talouden ja rakentamisen tiedekunnan Porin laitos.

2012
Toimintakertomus issuu.com-palvelussa >

Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksesta tuli Aalto-yliopiston tiedekunta- ja laitosuudistuksen myötä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen Porin yksikkö.

Porin kaupunginjohtaja asetti työryhmän jatkoselvittämään ammattikorkeakoulun ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilajärjestelyjä Porissa. Työryhmä esitti lokakuussa, että Porin yliopistokeskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu sijoittuisivat vuoteen 2016 mennessä joko Puuvillan tiloihin tai Porin asema-aukiolle. Diakonia-ammattikorkeakoululle tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan kampuskokonaisuuteen.

Porin kaupunkiseutu haki mukaan Työ- ja elinkeinoministeriön kasvusopimusten piiriin sekä Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan. Porin yliopistokeskus toimi aktiivisesti kasvu- ja innovaatiokeskittymähakua valmistelevassa työryhmässä yhdessä mm. Satakunnan ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Satakuntaliiton ja Prizztech Oy:n kanssa.

Opetuksen johtoryhmä keskittyi yliopistokeskuksen monipuolisen opiskelijasisäänoton turvaamiseen kehittämällä yliopistoyksiköiden yhteistyötä ja joustavia opintopolkuja maisteriopintoihin.

Lahjoitusvaroin perustetussa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön yrittäjyysprofessuurissa aloitti Ulla Hytti.

2011
Toimintakertomus issuu.com-palvelussa >

Yksiköiden välinen yhteistyö tiivistyi entisestään Tampereen yliopiston Porin yksikön muutettua Puuvillassa muiden yksiköiden välittömään läheisyyteen.

Toukokuussa järjestettiin opiskelijajärjestöjen aloitteesta ensimmäinen Porin yliopistokeskuksen lukuvuoden päättäjäisjuhla yliopistokeskuksen opiskelijoille, alumneille, henkilökunnalle ja sidosryhmille.

2010
Uusi yliopistolaki astui voimaan 1.1.2010. Yliopistojen oikeudellinen asema muuttui valtion tilivirastosta julkisoikeudelliseksi yhteisöksi tai yksityisoikeudelliseksi säätiöksi. Tampereen teknillinen yliopisto aloitti säätiöyliopistona ja Taideteollinen korkeakoulu osana uutta säätiömuotoista Aalto-yliopistoa.

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistyivät uudeksi Turun yliopistoksi.

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen nimi muuttui: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma.

Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikön nimi muuttui: Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Ympäristötutkimus ja aluekehitys

Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osastosta tuli osa Aalto-yliopistoa ja se sai laitoksen aseman: Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitos

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen kirjasto yhdistyi Porin tiedekirjastoon.

Kliiniseen käytännön opetukseen ja harjoitteluun painottuva Turun yliopiston hammaslääketieteen opetusyhteistyö aloitettiin Porin opetusterveyskeskuksessa.

2009
Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) kaikkia Suomen yliopistokeskuksia koskeva arviointiraportti 'Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi' julkaistiin arviointineuvoston päätösseminaarissa Helsingissä Tieteiden talossa 26.1.2009.

Varatuomari Markku Linnan tekemä selvitys, Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen–Yhteistyöllä tuloksia” -julkaisu, luovutettiin Porissa 30.1.2009 selvityksen tilaajille: Satakunnan korkeakoululaitoksen johtoryhmälle, Porin kaupungin johdolle ja Satakuntaliiton edustajille.

Monitieteinen luovan alan maisteriohjelma käynnistyi Porin yliopistokeskuksessa. Maisteriohjelman muodostavat TuKKK:n Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma (120 op) ja TAIK:n Creative Business Management maisteriohjelma (120 op).

2008
UCPori, SAMK, DiaK ja Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos allekirjoittivat Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyösopimuksen 31.1.2008.

Markku Linna nimitettiin Satakunnan korkeakoululaitoksen selvitysmieheksi 3.3.2008.

Porin yliopistokeskuksen palvelukeskus siirtyi Prizztech Oy:n tytäryhtiön, Prizzpoint Oy:n vastuulle 1.7.2008.

YTM Harri Peltoniemi aloitti yliopistokeskuksen johtajana 1.8.2008.

2006
Taideteollisen korkeakoulun Visuaalisen nykykulttuurin Porin yksikkö sai osaston aseman. Yksikön uudeksi nimeksi tuli Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto.

Suomen ensimmäinen työelämäyhteistyössä toteutettava poikkitieteellinen hyvinvointialan maisteriohjelma käynnistyi Porin yliopistokeskuksessa. Maisteriohjelman muodostavat Tampereen yliopiston Hyvinvointipalvelujen järjestämisen ohjelma (120 op) ja Turun kauppakorkeakoulun Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (120 op).

2005
Kesällä valmistui yliopistokeskuksen yhteyteen Porin yliopistollinen opetusterveyskeskus Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muuntokoulutuksen käyttöön. Lääketieteen hajautettu opetus alkoi Porin opetusterveyskeskuksessa ja Satakunnan keskussairaalassa.

2004
Tampereen yliopiston Porin yksikkö aloitti toimintansa omana laitoksenaan. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö sai laitoksen aseman.

Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö aloitti toimintansa 1.8.2004. Yliopistokeskuksen johtajana aloitti tohtori Martti Sinisalmi.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintokoulutus ja Taideteollisen korkeakoulun Taiteen maisterin (TaM) tutkintoon johtava koulutus alkoi Porissa.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muuntokoulutus alkoi Porissa.

2003
Porin korkeakouluyksikön nimi muuttui Porin yliopistokeskukseksi. Uusi hallintomalli astui voimaan.

Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) nimi muuttui Tampereen teknilliseksi yliopistoksi (TTY).

Porin yliopistokeskuksen palvelukeskus aloitti toimintansa 1.4.2003 Prizztech Oy:n hallinnoimana.

Vuonna 2003 käynnistynyt Turun yliopiston lääketieteen muuntokoulutusohjelma mahdollisti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon peruskoulutuksen hajautuksen
Satakuntaan.

2002
Taideteollisen korkeakoulun Visuaalisen nykykulttuurin Porin yksikkö aloitti toimintansa. Uusien yksiköiden toiminta sijoitettiin Porin korkeakouluyksikön yhteyteen ja Porin yliopistokeskuksen uuden hallintomallin valmistelu aloitettiin.

2001
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos sekä Tampereen yliopiston alainen Hyvinvointitutkimuksen yksikkö aloittivat toimintansa Porissa.

Tampereen teknillinen korkeakoulu ja Turun kauppakorkeakoulu aloittivat Porissa yo-pohjaisen koulutuksen.

Kansliapäällikkö Markku Linnan johdolla toimineen opetusministeriön Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmän muistiossa (OPM 2001:28) todettiin että ”Porissa annettavan yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen vakiintuessa on tarkoituksenmukaista kehittää yksiköiden toimintaa yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, Porin yliopistokeskukseksi'.

2000
Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun toiminnot yhdistettiin Porin korkeakouluyksiköksi.

1999
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikkö aloitti toimintansa.

Syksyllä valmistuivat Porin Puuvillaan uudet tilat, johon sijoitettiin kaikki yliopistollinen koulutus ja tutkimus Porissa.

1997
Turun kauppakorkeakoulu aloitti Porissa yo-merkonomeille ja tradenomeille suunnatun tutkintokoulutuksen.

1987
Tampereen teknillinen korkeakoulu aloitti Porissa insinööreille suunnatun diplomi-insinöörin tutkintoon johtavan tietotekniikan koulutusohjelman.

1984
Turun kauppakorkeakoulu aloitti liiketaloudellisen täydennyskoulutuksen Porissa.

1983
Akateeminen toiminta alkoi Porissa, kun Tampereen teknillinen korkeakoulu aloitti täydennyskoulutuksen Porin koulutus- ja tutkimuskeskuksessa.