Tutkimus ja opetus käsi kädessä

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tiina Tiilikka työskentelee kuluvan lukuvuoden ajan Tampereen yliopiston Porin yksikössä sosiologian yliopistonlehtorin sijaisena. Tampereen yliopistossa hän on työskennellyt vuodesta 2006 lähtien, mutta Porin...


Yhteiskuntatieteiden tohtori Tiina Tiilikka työskentelee kuluvan lukuvuoden ajan Tampereen yliopiston Porin yksikössä sosiologian yliopistonlehtorin sijaisena. Tampereen yliopistossa hän on työskennellyt vuodesta 2006 lähtien, mutta Porin yliopistokeskus on tullut tutuksi vasta tänä syksynä. Työskentely uudessa paikassa on lähtenyt hyvin käyntiin.

- Porin yliopistokeskukseen oli mukava tulla töihin, koska meillä on täällä pieni, mutta monitieteinen yksikkö. Opiskelijat ovat aktiivisia ja työskentely on ollut hyvin antoisaa, Tiilikka kiittää.

Tiilikka on väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2002 väitösaiheenaan sairauksien kulttuuriset merkitykset. Tohtorintutkinnon lisäksi hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot sekä työnohjaajan koulutuksen Tampereen ammattikorkeakoulussa.

- Aloitin aikanaan sosiologian opiskelun Jyväskylässä, mistä olen kotoisin. Tampereen yliopistossa olen kuitenkin suorittanut sekä maisterin- että tohtorintutkintoni ja asunut kaupungissa niin pitkään, että voin jo sanoa olevani tamperelainen, Tiilikka toteaa.

Opetustyöstä apua omalle tutkimukselle

Tutkijantyön ja yliopistossa opettamisen lisäksi Tiilikka on opettanut sosiaali- ja terveysalaa myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Opettamistyö tutkimuksen ohella on Tiilikan mielestä palkitsevaa, koska omat tutkimusaiheet pääsevät elämään opetuksessa.

- Täällä Porin yksikössä sosiologian, sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan oppiaineet muodostavat hyvän yhdistelmän. On ollut mukavaa huomata, että voin tukea opiskelijoiden oppimista ja tutkimusta omalla ammattitaidollani ja kokemuksellani, Tiilikka kertoo.

Parhaillaan työn alla on tutkimusprojekti, jossa selvitetään kolmannelle sektorille asetettujen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien muutoksia 1970-luvulta nykypäivään. Vuosien varrella Tiilikka on lisäksi tutkinut muun muassa vuokratyötä sosiaali- ja terveysalalla sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen toimintakäytänteitä.

- Ensihoidon tutkimusprojekti oli mielenkiintoinen, sillä me tutkijat olimme mukana seuraamassa käytännön työtilanteita esimerkiksi ambulanssissa, kertoo Tiilikka.

Uusia asioita: Pori ja verkkokurssi

Kuluva syksy on tuonut Tiilikalle mukanaan paljon uutta, muun muassa verkkokurssin ohjaamisen. Kurssilla ei ole kontaktiopetusta, vaan kaikki opetus tapahtuu internetissä oppimisalustalla.

- Verkkokurssilla opettajan työ on enemmän opiskelemisen ohjeiden suunnittelua ja sen varmistamista, että kurssin oppimisalusta teknisine ohjeineen tukee opiskelua mahdollisimman hyvin, Tiilikka kertoo.

Tiilikka harmittelee, ettei ole ehtinyt vielä kunnolla tutustua Poriin.

- Kaupunki ei ollut minulle entuudestaan tuttu. Täytyisikin järjestää aikaa, että ehtisin kierrellä Poria edes päivän verran. Ainakin kauppahallissa ja teatterissa tahtoisin käydä, Tiilikka suunnittelee.

Vapaa-ajallaan Tiilikka käy mielellään konserteissa ja viettää aikaa perheen parissa. Istumatyöläinen pyrkii pitämään jaksamisestaan huolta myös liikkumalla.


Teksti ja kuvat: Maria Ojanen