Tutkimusyhteistyö

Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistoyksiköt tekevät omien tieteenalojensa kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, jonka vahvuusalat perustuvat emoyliopistojen kanssa laadittuihin strategioihin. Yksiköiden korkeatasoinen tutkimus on yhteisen tutkimustoiminnan perusta.

Myös alueellista ja yhteiskunnallista kehitystä palveleva tutkimustoiminta perustuu yksiköiden omiin strategioihin ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Tutkimustoiminnan kehittämisessä huomioidaan myös Porin seudun innovaatiostrategian, maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman asettamat suuntaviivat.

Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva tutkimustoiminta on yksi Porin yliopistokeskuksen merkittävimmistä vahvuuksista. Monitieteinen tutkimus etsii uusia tutkimuskysymyksiä tieteenalojen rajapinnoilta ja kehittää samalla aluetta ja yhteiskuntaa palvelevia sovelluksia.

Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön strategia määrittelee yhteisen tutkimustoiminnan vision, tavoitteet, strategiset vahvuusalueet ja yliopistokeskuksen roolin alueellisessa tutkimuksessa. Päämääränä on rakentaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta.

Lisätietoja tutkimuksen johtoryhmältä >