Tutkimustyöhön siirtyvä Hannu Jaakkola

"Itsestäänselvyyksiä ei pitäisi yliopistotyössä perustella ", professori Hannu Jaakkola sanoo.
Professori Hannu Jaakkola on tyytyväinen mies. Pitkään ajatuksissa kypsynyt päätös Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön johtajan paikalta poisjäämiseen on vihdoin käymässä toteen. Lokakuun alusta siihen pestiin astuu toinen mies.
– Kyllä kaksikymmentäneljä vuotta yliopiston hallinnossa riittää yhdelle miehelle. Ja nyt on yksikön talous ja hallinto sillä mallilla, että voin rauhassa jäädä pois, vaikka kyllähän tässä talkoota vielä riittää, Jaakkola puhelee, mutta myöntää voivansa mainiosti pitää sormensa pois tulevan johtajan tontilta.
– Keskityn nyt pelkästään opetukseen ja tutkimukseen, enkä osallistu mihinkään näkyvään hallintotyöhön.

Sen suurempia tulevaisuuden suunnitelmia lisääntyvän vapaa-ajan käytölle ei Jaakkolalla kuitenkaan vielä ole.
- Toivottavasti tulee vastaan sellaisia hankkeita, joissa voin itsekin olla mukana. Pystyn nyt myös keskittymään paremmin opetusmateriaalin tekoon ja katsomaan asioita uudelta kantilta.
– Ja ehkä voin jopa tarkistaa tentit ja diplomityöt työaikana, Jaakkola naurahtaa.

Johtajan työ ja yliopistot muutoksen alla

Hannu Jaakkola kokee turhauttavana yliopistojen hallinnollisen työmäärän lisääntymisen ja loputtomalta tuntuvan taistelun resursseista.
– Johtajan työtaakka on kasvanut moninkertaiseksi viime vuosina. Yliopistoissa aito kehittämistyö on muuttunut olemassaolon perusteiden osoitukseksi ja ministeriössäkään ei aina tunnuta tietävän, mitä oikein halutaan, kritisoi Jaakkola.
– Yliopistomaailmassa on menty siihen, että monia itsestäänselvyyksiä joudutaan nykyisin perustelemaan.

Yliopistot käyvät kovaa kilpailua hyvästä opiskelija-aineksesta. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on korkeakoulupaikkoja tällä hetkellä tarjolla enemmän kuin vuosittain valmistuu ylioppilaita. Ja lapsia syntyy vuodessa nyt yhtä paljon kuin suoritettuja ylioppilastutkintojaon tällä hetkellä vuodessa. Yhdeksi ratkaisumalliksi Hannu Jaakola näkisi suomalaiseen korkeakoulupolitiikkaan ruotsalaisen koulutusmallin.

– Ruotsissa on yliopistojen rinnalla yksi instituutio – korkeakoulu (högskola), joka tuottaa eritasoisia tutkintoja. Suomessa on niukkojen resurssien vuoksi keskitetty yhden tutkintotason tutkinnot aina yhteen paikkaan. Opiskelijan on asennoiduttava jo valmiiksi pitkiin opiskeluaikoihin ja aina vain vaaditaan nopeampia valmistumisaikoja, Jaakkola miettii.
– Suomessakin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen yhteistyö tulee varmasti voimistumaan. Nykyinen duaalijärjestelmä on aivan järjetön.

Porin yliopistokeskus vastaa jo pientä yliopistoa

TTY:n Porin yksikkö on kasvanut Hannu Jaakkolan johtajakauden aikana kymmenkertaiseksi. Porin yliopistokeskus on syntynyt ja kasvanut 2500 opiskelijan kampukseksi. Aluksi TTY oli ainoa tutkintoon johtavaa koulutusta antava yksikkö, nyt yliopistoja on saman katon alla jo viisi. Jaakkola kiittelee talon sisäisen vuoropuhelun toimivuutta.

– Porin yliopistokeskuksessa eri yksiköt muodostavat jo paremman tieteen rajojen yli keskustelevan yliopistoyhteisön kuin monet monitieteiset yliopistot.
Alueellisestikin Porin yliopistokeskus on merkittävä tekijä. Sen lisäksi, että korkeakoulutoiminta vaikuttaa alueen elinkeinoelämään ja alueen ulkoiseen uskottavuuteen, vastaa Porin yliopistokeskus kooltaan jo pientä yliopistoa.

– Työntekijöitä on yliopistokeskuksessa jo yli kaksisataa, se on porilaisittain suuri työnantaja. Valmistuneista yli puolet on työllistynyt Satakunnan alueelle, enemmänkin sijoittuisi jos olisi kilpailukykyisiä työpaikkoja, Jaakkola miettii.

Hannu Jaakkolan viidentoista vuoden pesti Porin yliopistokeskuksen johtotehtävissä on päättymässä, mutta työ jatkuu. Työn jatkuvuuden symbolina toimivat jopa työhuoneen ikkunalaudalle harrastuksena kerätyt kännykät. Edustettuina ovat lähes kaikki langattomissa puhelimissa ja –verkoissa tapahtuneet muutokset. Muutos on tänäkin päivänä jatkuvaa, niin professorilla itsellään kuin kännykkätekniikallakin.

Mutta vaikka Jaakkolan vapaa-aika lisääntyy johtajan pestin jäätyä, postimerkkeilemään tämä musiikkia ja kuntoliikuntaa harrastava professori ei kuitenkaan aio ryhtyä.
– On kuitenkin varmasti helpompi herätä aamuisin, kun henkisesti painostava hallintotyö jää pois, toteaa Jaakkola.

Teksti: Eija Hammarberg