Tutkiva työpaja

Tutkiva työpaja painotti demokraattista dialogia 16.5.2008 Dialogisista työelämän kehittämismenetelmistä sovellettu tutkiva työpaja löysi paikkansa Porin yliopistokeskuksen metoditarjottimella, sillä kahden järjestetyn tilaisuuden...

Tutkiva työpaja painotti demokraattista dialogia

16.5.2008

Dialogisista työelämän kehittämismenetelmistä sovellettu tutkiva työpaja löysi paikkansa Porin yliopistokeskuksen metoditarjottimella, sillä kahden järjestetyn tilaisuuden havainnoitsijoille tutkivat työpajat näyttäytyivät 'myönteisinä, tuloksiin johtavina keskinäisen oppimisen tilaisuuksina'.
Tutkivissa työpajoissa pohdittiin työllistymistilanteeseen liittyviä tarpeita ja toiveita sekä muotoiltiin näihin käytännön toimenpide-ehdotuksia.

Tutkiva työpaja järjestettiin 'Hyvinkö pyyhkii? -tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvoinnista' -tulosten perusteella.

Tutkivan työpajan ajatuksen perusteita esitteli professori Satu Kalliola TaY:n Porin yksiköstä.
– Oli hieno kokemus saada kokeilla uudessa ympäristössä ja Porin alueen toimijoiden kanssa aiemmin kuntien organisaatioissa soveltamaani kehittämismenetelmää. Työ jatkuu: seuraavana on vuorossa ideoiden ja ehdotusten toteutus, mikä ei monitoimijaisessa yliopistokeskus- ja alueorganisaatiossa ole yksinkertaista, pohti Kalliola työpajojen toteutuksen jälkeen.

Ensimmäisessä työpajassa, joka arvioi opiskelijan hyvinvointia ja oman elämän hallintaa etenkin opiskeluiden alussa, jakauduttiin ryhmiin, jotka pohtivat tutortoiminnan mahdollisuuksia, vapaa- ajan ja opiskelijatapahtumien roolia sekä viimeksi opiskelun ja työn sekä perheen yhteensovittamisen ongelmia.

Toisessa työpajassa 'Jäädäkö Poriin vai lähteä?', ryhmät pohtivat opiskelijoiden työllistymistään koskevia tarpeita ja toiveita sekä kysymystä siitä, miten opiskelijoiden tarpeet ja toiveet voitaisiin toteuttaa. Toisessa ryhmätyötilanteessa opettajat esittivät näkemyksiään ja toiveita opiskelijoiden työllistymisestä sekä sitä, miten näitä näkemyksiä voitaisiin toteuttaa.

Mielenkiintoisia näkemyksiä nousi esille työantajien näkemyksissä opiskelijoiden työllistymiseen. Tämä ryhmä, johon osallistuivat Prizztechin liiketoimintajohtaja Jari Järnstedt, Satakunnan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Markku Kivinen, POSEKin kehittämisjohtaja Matti Nore sekä työvoimaneuvoja Markku Seppänen Työantajapalveluista, arvioi että eri toimijoiden välille kaivattaisiin yhteistoiminnan kieltä sekä selkeää vastuuta.

Mielenkiintoinen, Porin yliopistokeskuksen luovan talouden tutkimukseen tehtyjä panostuksia tukeva ajatus oli ryhmän pohdinta siitä, miten yritykset voisivat hyödyntää luovuutta oman ydinliiketoimintansa tukena. Toisessa ryhmätyössä näitä metodeja pohdittiinkin konkretian tasolla.
Viimeinen toisen työpajan ryhmistä käsitteli opiskelijoiden työllistymistä UCPori-näkökulmasta.

Tutkivien työpajojen loppuraportissa kiiteltiin dialogin antia, mutta jäätiin pohtimaan myös sitä, miten yhteisessä dialogissa opiskelijoiden ääni saataisiin edelleen kuulumaan paremmin. 'Jäädäkö Poriin vai lähteä' -ryhmässä opiskelijat olivat diagonaalisissa ryhmissä ainakin alussa hiljaisempia keskustelijoita.

Teksti: Eija Hammarberg