Työharjoittelu ja opinnäytetyö

Työharjoittelu

Työharjoittelijan palkkaaminen antaa työnantajalle mahdollisuuden saada motivoituneen ja uusinta tietoa hallitsevan työntekijän organisaatioonsa. Monialainen Porin yliopistokeskus tarjoaa usean alan opiskelijoita harjoittelijoiksi. Työharjoittelu antaa opiskelijalle arvokasta kokemusta työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista.


Työharjoittelu on keskimäärin kolme kuukautta kestävä yliopisto-opiskelijan työjakso yrityksessä, yhteisössä tai julkisen hallinnon organisaatiossa. Harjoittelija on työsopimussuhteessa harjoittelupaikkaansa. Palkkaus määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Toivomme kaikkien työnantajien osallistuvan harjoittelijan palkkakustannuksiin Näin yhä useampi yliopisto-opiskelija saa mahdollisuuden päästä työharjoitteluun.

Opinnäytetyöt (pro gradu tai diplomityö)

Yliopisto-opintoihin kuuluu kiinteänä osana pro gradun tai diplomityön tekeminen. Pro gradu on ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö, jossa käytetään tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Laajuus vaihtelee jonkin verran opintoaloittain ja opintoviikkoja siitä saa 15-20.

Gradun teettäminen on oiva keino hankkia luotettavaa tietoa juuri sinun organisaatiotasi kiinnostavasta aiheesta. Turun akateemisten rekrytointipalveluiden kautta voit helposti jättää pro gradu -tutkielmapyynnön aiheesta kiinnostuneille yliopisto-opiskelijoille.

Gradun tekeminen kestää keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen, mutta yksilölliset vaihtelut ovat suuria. Toimeksiantotutkimus voi muodostaa koko opinnäytetyön tai se voi olla vain osa gradua, jolloin tulokset saattavat aiheesta riippuen valmistua nopeammin. Gradu tehdään yleensä itsenäisesti, joskus parityönä, mutta sen tekemistä ohjaa aina oppiaineen nimeämä gradunohjaaja, joka on yleensä oppiaineen professori.