UCPoriNews nro 3 - 27.2.2006

Sairaanhoitajasta lääkäriksi - uusia ulottuvuuksiaPorilainen lääketieteen kandidaatti Jaana Lehtonen valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1993. Sisätautikirurgiaan ja sittemmin ensihoitoon erikoistunut Lehtonen halusi hyödyntää oppimiaan asioita paremmin...
Sairaanhoitajasta lääkäriksi - uusia ulottuvuuksia
Porilainen lääketieteen kandidaatti Jaana Lehtonen valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1993. Sisätautikirurgiaan ja sittemmin ensihoitoon erikoistunut Lehtonen halusi hyödyntää oppimiaan asioita paremmin kuin hoitajana on mahdollista. (27.2.2006)


Satakunnassa lääketieteellä pitkät perinteet
Turun yliopiston lääkäriopiskelijoiden sisäänottomäärä on kasvanut nopeasti viime vuosista. Pekka Jaatisen mukaan lääkäriopiskelijoita on suorittanut opintoharjoittelua Satakunnan alueella jo vuosia. (27.2.2006)


Verkkolehden nimeksi UCPoriNews
Verkkolehden nimeksi tuli useita hyviä ehdotuksia. Parhaimmaksi ja yliopistokeskuksen henkeen sopivaksi todettiin UCPoriNews. Yliopistokeskuksen ja sen yhteistyötahojen tapahtumia uutisoiva verkkolehti kokee samalla pienen ulkoisen muutoksen. (16.2.2006)


Media on ryhmätyötä
Porissa parisen viikkoa vaikuttanut Marjo Mäenpää on mediatuotannon professori taideteollisen korkeakoulun laitoksella. Ensimmäinen kevätkausi kuluu koulutuksen tarpeen kartoittamiseen sekä verkostojen luomiseen. (28.1.2006)


Yrityksen hiljainen tieto käyttöön
Markku K. Salon tuotantotalouden 'Woven Strategies' -väitös käsittelee yrityksessä harvoin kuunneltua keski- ja alemman johdon osaamista yrityksen menestystekijänä. (22.1.2006)


Palveluvastaava todellinen moniosaaja
Merja Lehtonen aloitti työt yliopistokeskuksen palvelukeskuksessa 2,5 vuotta sitten. Palveluvastaavan tehtäväkenttä on monipuolinen. (22.1.2006)


Verkkolehden enimmäinen syksy
Syksyllä 2005 käynnistetty Porin yliopistokeskuksen verkkolehden perustaminen on ollut mielenkiintoinen hanke. (22.1.2006)


Tiedekirjaston uudet tuulet
Porin yliopistokeskuksen tiedekirjasto käsittää Tampereen teknillisen yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kirjat ja materiaalit. Tiedekirjastossa on uutena työntekijänä aloittanut Teppo Hjelt. (22.1.2006)


Ristiinopiskelu Porissa helppoa
Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijoiden mahdollisuutta ottaa omaan opintosuunnitelmaan soveltuvia opintoja yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opetustarjonnasta. Eräs ristiinopiskelijoista on kauppatieteen gradua valmisteleva Kati Luhtanen. (7.12.2005)