UniPlatform-hanke

UniPlatform-hankkeessa vaihdetaan hyviä käytäntöjä 11.3.2009 UniPlatform on Porin yliopistokeskuksen, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja ruotsalaisen Mittuniversitetin yhteistyöhanke. Kyseessä on vuoden mittainen innovatiivinen projekti, jossa...


UniPlatform-hankkeessa vaihdetaan hyviä käytäntöjä

11.3.2009

UniPlatform on Porin yliopistokeskuksen, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja ruotsalaisen Mittuniversitetin yhteistyöhanke. Kyseessä on vuoden mittainen innovatiivinen projekti, jossa kehitetään tutkimuksellista ja koulujen välistä yhteistyötä muun muassa opiskelija- ja asiantuntijavaihtojen kautta. UniPlatform on ensimmäisiä satakuntalaisia Euroopan Unionin Botnia-Atlantica -ohjelman rahoittamia hankkeita.

UniPlatform-hankkeen vastuualueet on Suomessa jaettu niin, että Porin yliopistokeskus kehittää tutkimusyhteistyötä ja mentorointia, ja Satakunnan ammattikorkeakoulun tehtävänä on edistää koulujen välistä opetusyhteistyötä. Yliopistokeskuksen puolesta hanketta koordinoivat tutkimusprofessori Seppo Sirkemaa Turun kauppakorkeakoulusta ja dosentti Jari Palomäki Tampereen teknillisestä yliopistosta. Ammattikorkeakoulusta mukana ovat kansainvälisten asioiden päällikkö Jari Heiniluoma ja projektipäällikkö Timo Forsten.

Kahdenvälistä ja kansainvälistä

UniPlatform-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut verkostoitua ja vaihtaa parhaita käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien tahojen välillä.

– Hyviä käytäntöjä on vaihdettu Pohjanlahden molemmin puolin. Myös verkostoituminen niin hankkeen sisällä kuin ulkopuolellakin on sujunut hyvin, iloitsee Seppo Sirkemaa.

– Vaikka hanke on periaatteessa kahden maan välinen, on siinä ollut kansainvälisyyden tuntua, Mittuniversitetin puolelta mukana on nimittäin myös muuta kuin ruotsia puhuvia asiantuntijoita. Englantia ja ruotsia onkin käytetty sujuvasti vuorotellen.

Tutkimustuloksia odotellessa

Sirkemaan vastuulla UniPlatform-hankkeessa on tutkimusosio, jossa tarkoituksena on edistää tietotekniikan hyödyntämistä pk-yrityksissä. Puolet yrityksistä on ruotsalaisia ja puolet suomalaisia. Tällä hetkellä tutkimuksissa ollaan siinä vaiheessa, että ruotsalaisten kanssa yhteistyössä laaditut kysymyslomakkeet ovat valmiina. Tekeillä olevasta tutkimuksesta on jo laadittu kolme abstraktia, ja ne esitellään kuluvan vuoden aikana konferensseissa. Muuten työtä jatketaan yhteiskirjoittamisella, ja tutkimuksen tuloksia jalostetaan journal-artikkeleiksi.

Seppo Sirkemaan mukaan ruotsalaisten työskentelytapa on kuitenkin hieman erilainen kuin Suomessa.

– Yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tehdessäni olen huomannut, että naapurimaassamme pyritään aina demokraattisiin ratkaisuihin. Asioista keskustellaan yhdessä ja lopullinen päätös muodostuu keskustelijoiden aikaansaamasta kompromissista.

Hankkeen jatko selviää syksyllä

– Koska UniPlatformissa oli alunperin kyse suhteellisen lyhyestä, vuoden pituisesta hankkeesta, piti homma saada ripeästi rullaamaan. Hyvin tässä onkin reilun puolen vuoden aikana päästy eteenpäin, sanoo Sirkemaa. UniPlatform-hankkeen ensimmäinen osio päättyy elokuussa. Sirkemaa kertoo hankkeen jatkomahdollisuuksista:

– UniPlatform-hankkeelle on haettu kahden ja puolen vuoden jatkorahoitusta. Toisessa vaiheessa hankkeeseen on tarkoitus saada enemmän opiskelijoita mukaan. Jos rahoitusta saadaan, luvassa on muun muassa opiskelijavaihtoja ja virtuaalikursseja.

UniPlatform-hankkeen seuraava tapaaminen on Ruotsissa huhtikuussa, ja hankkeen jatkorahoituspäätös tulee syksyllä. Hankkeen jatkumiseen Sirkemaa suhtautuu luottavaisin mielin. Jotain UniPlatformissa mukana olevien uskosta hankkeeseen kertoo se, että virallinen päätös hankkeen rahoituksesta saatiin marraskuussa, mutta hanke aloitettiin jo syyskuussa.

Sopii toivoa, että hyvin alkuun päässeelle hankkeelle saadaan jatkoa!

Teksti: Tiina Iivonen