Uusi maisteriohjelma Poriin

Maisteriohjelma lähemmäs ydinosaamista Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä käynnistyy uusi maisteriohjelma vuodesta 2014 lähtien, kun asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma korvaa hyvinvointialan...


Maisteriohjelma lähemmäs ydinosaamista

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä käynnistyy uusi maisteriohjelma vuodesta 2014 lähtien, kun asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma korvaa hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen sekä luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelmat.

- Esitys tähän muutokseen tuli Porista. Valinta perustuu yhteiskunnan tarpeisiin. On todettu, että maisteriohjelmat 20 opiskelijan sisäänotolla ovat liian pieniä.

- Lisäksi meillä on ollut organisaatiossa yleisesti sellainen käsitys, että maisteriohjelmaa pitäisi saada likemmäs meidän ydinosaamista, jotka ovat liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys, perustelee TuKKK:n Porin yksikön johtaja Esa Puolamäki.

Kauppatieteistä valtti tulevaisuuteen

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa yliopistossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista, eri alojen asiantuntijoista kauppatieteiden maistereita.

- Tavoittelemme sellaisia, joilla jo on asiantuntemusta ja kokemusta asiantuntijoina toimimisesta eri organisaatioissa. Heidän liiketoimintaosaamista pyritään kehittämään ja sen lisäksi vahvistamaan aikaisempaa osaamista. Tämä tarkoittaa, että haemme yhä kasvamassa määrin jo yliopistotutkintojen suorittaneita.

Maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuisivat omalle asiantuntija-alalleen vaativiin johto-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

- Tarkoitus olisi, että maisteriohjelman opiskelijat omaavat erikoisosaamista aiemmin jo opiskelulta alalta. Täältä he saavat kaupallista osaamista, eli juuri sitä, mitä heiltä puuttuu. Tulevaisuuden työllistymisen kannalta tästä on varmasti hyötyä.

Motivaatio tärkeintä

Uusi maisteriohjelma laajentaa aiempaa hakupohjaa, joten on mahdollista, että uusi maisteriohjelma on hakijoiden keskuudessa entisiä suositumpi. Muualla Suomessa ei ole tarjolla vastaavanlaista tutkintorakennetta.

- Lopullinen hakijamäärä ei ole mikään pääasiallinen mittari. Tietenkin hakijoita pitää olla riittävä määrä. Tavoittelemme mieluummin sitä, että hyväksytyt opiskelijat ovat motivoituneita opiskelemaan meillä ja suorittavat tutkinnon siinä ajassa, mitä on suunniteltu, Puolamäki näkee.

Teksti ja kuvat Timo Riihentupa