10 vuotta Suomi-Stanford -yhteistyötä

Suomalaiset oppimisen tutkijat ja Stanfordin yliopisto juhlistivat kymmenen vuotta jatkunutta yhteistyötä viime viikolla Stanfordin yliopistossa järjestetyssä konferenssissa, johon osallistui yli 60 suomalaista ja yhdysvaltalaista tutkijaa.

Paikalla oli myös vuonna 2005 ensimmäisessä yhteistyötapaamisessa mukana olleita. Yhteistyö liittyy Cicero Learning -oppimisen tutkimuksen verkoston toimintaan. Yhteistyön puitteissa Porissa järjestettiin ensimmäinen konferenssi vuonna 2006.

Useita suomalaisia tutkijoita on vuosien varrella ollut Stafordin yliopiston H-STAR Instituutissa tutkijavaihdossa. Stanfordin yliopiston H-STAR Instituutin johtaja PhD Keith Devlin vieraili vuonna 2011 Nokia Visiting Professor apurahalla Suomessa. Tutkijavaihtokuukausia on kertynyt yli 120. Porista tutkijavaihdossa ovat olleet Arttu Perttula, Jari Multisilta ja parhaillaankin Stanfordissa tutkijavaihtovuotta viettävä Kristian Kiili.

Monitieteinen oppimisen tutkimus on poikinut myös oppimisteknologiaan liittyvien yritysten välistä yhteistyötä maiden välille. Konferenssin yhtenä teemana nousi esille se, että tutkijavaihdon kautta on voitu lisätä ideoiden leviämistä ja rikastaa tutkimuskenttää. Yhdessä on saatu aikaan myös määrällisesti vaikuttavaa tutkimusta. Yhteistyön kautta syntyi esimerkiksi Tekesin, Suomen Akatemian ja NSF:n rahoittama yhteinen SAVI Science Across Virtual Institutes tutkimusohjelma.

Lisätietoja:
Yliopistokeskuksen johtaja professori Jari Multisilta