2013 toimintakertomus ja opinnäytekooste nyt verkossa

Porin yliopistokeskuksen vuoden 2013 toimintakertomus ja opinnäytetyökooste ovat nyt luettavissa verkossa.
Opinnäytekoosteeseen on listattu kaikki Porin yliopistokeskuksessa vuonna 2013 hyväksytyt pro gradut, diplomityöt ja väitöskirjat. Lisätietoa opinnäytetöistä (ml. tiivistelmät useimmista) löytyy myös DELTA-tutkimustietokannasta.